Skip to content

Yasmin Schoof

4 jaar onderweg...

Yasmin is als organisatieadviseur maatschappelijk en inhoudelijk gedreven. Haar favoriete vraagstukken betreffen opdrachten die vragen om nieuwe inzichten, mensenkennis en belang bij structuur. Zij is zowel analytisch als empathisch.

Hoeveel jaar ben je onderweg? 

Ik ben bijna 4 jaar onderweg. Voor GalanNXT heb ik bij een klein adviesbureau ervaring opgedaan met strategisch advies gericht op stakeholdermanagement voor veel verschillende opdrachtgevers: van ministeries tot profit organisaties. Daarbij heb ik een achtergrond in Economic and Consumer Psychology. Dat heeft me veel geleerd over de irrationaliteit van mensen. Dat klinkt wat hard, maar wat ik ermee bedoel is dat veel van onze processen en beleid in Nederland zijn ingericht onder de aanname dat wij daar als burgers of consumenten rationeler mee omgaan dan we in werkelijkheid (kunnen) doen.

Wat is je volgende bestemming? 

Mijn volgende bestemming heeft met die irrationaliteit te maken. Niet alleen in de samenleving, maar ook binnen de bestuurskamers van organisaties zijn verwachtingen en verantwoordelijkheden groot. Dit terwijl in de uitvoering en primaire processen de werkelijkheid vaak veel complexer kan zijn. Bestuurders dat helpen inzien en medewerkers daarbij helpen hier grip op te krijgen, daar hoop ik met strategisch organisatieadvies aan bij te dragen. Daarnaast wil ik dat doen door m’n expertise gericht op risicomanagement en corporate governance te verstevigen.

Hoe is het om voor GalanNXT te werken? 

Heel prettig. Bij GalanNXT werk je in een warme omgeving met veel slimme en aardige mensen. Er is veel ruimte om te vertellen wat je zowel persoonlijk als professioneel bezighoudt. 

Wat is jouw rol in het team? 

Ik hou van duidelijke taal en afspraken. Daarbinnen maak ik graag ruimte voor verschillende perspectieven en kom ik graag samen met anderen tot nieuwe inzichten. 

Waarin ben je onderscheidend? 

Ik ben analytisch sterk en werk het liefst zo objectief mogelijk. Soms kan ik daardoor wat afstandelijk overkomen. Toch hou ik vaak juist het gezamenlijke doel voor ogen. Met veel aandacht voor mensen en details. Luisteren en afstand nemen helpt me om patronen snel te doorzien en mee te wegen. Vervolgens werk ik toegewijd in belang van een zo groot mogelijke groep. 

Wat is typisch Yasmin? 

 Vaak begin ik met luisteren, maar zal stellig zijn als ik zeker ben van m’n zaak. Ik neem dingen serieus maar benader veel met humor. 

Wijze les 

Sommige zaken zijn onvermijdelijk. Dat kun je negeren en daar kan je tegen vechten. Ik geloof dat je je er toch toe zal moeten verhouden. 

Wat weten niet veel mensen van je? 

Dat ik ben geadopteerd uit China en om die reden ook vrijwilligerswerk doe als Interim-Directeur van stichting Adoptiepedia. Vanuit die rol zet ik me in voor de belangen van Chinees- en Taiwanees geadopteerden in Nederland.