Skip to content

Stacey Hulst

3 jaar onderweg...

Stacey heeft vanuit verschillende rollen opdrachten uitgevoerd in het Nederlandse zorglandschap. Zij kent de vraagstukken binnen de (langdurige) zorg en het sociaal domein. Hierdoor is zij in staat om binnen en tussen domeinen, organisaties en mensen verbinding te leggen en in gezamenlijkheid creatieve oplossingen te vinden. Zij is er scherp op om samen voor ogen te houden wat teams dagelijks bezig houdt, voor wie zij zich inzetten en welke impact hun handelen heeft. Stacey is een analytisch sterke adviseur en helpt bij het maken van uitvoerbare plannen met meerwaarde en effect. Ze heeft gevoel voor het groepsproces, waardoor zij de dynamiek van een team kan herkennen en verbeteren. Wat er voor Stacey toedoet: samen, oprecht en met plezier.

Hoeveel jaar ben je onderweg?

Ik ben drie jaar als adviseur werkzaam en in november 2020 ben ik begonnen bij GalanNXT. Het adviesvak is erg divers. Bij GalanNXT wil ik mijzelf verder ontwikkelen in de verschillende rollen en mijn rugzak vullen met ervaring.

Wat is je volgende bestemming?

Mijn NXT step is om mijzelf zó te ontwikkelen dat ik organisaties kan helpen om te doen waar ze goed in zijn en haar werknemers kan helpen om te doen waar ze blij van worden. Dit op basis van ervaring, theorie en een enorme dosis enthousiasme.

Wat is jouw rol binnen het team?

Binnen het team ben ik één van de verbindende factoren. Ik denk en werk mee aan de marketing en communicatie. Naar mijn idee moeten communicatie uitingen in lijn zijn met de strategie. Die verbinding tussen communicatie en strategie maak ik vanuit mijn rol onder de werkstroom kwaliteit.

Hoe is het om voor GalanNXT te werken?

Uitdagend, leerzaam en leuk. Ik zoek in mijn werk bij GalanNXT een combinatie tussen het gezamenlijk bepalen en uitvoeren van koers en het vergroten van veranderkracht. Ik vind het belangrijk dat de dingen die we in ons werk doen een (maatschappelijke) bijdrage hebben. Die kans krijg ik bij NXT.

Waarin ben je onderscheidend?

In het uitstellen van een mening en reactie. Ik vind het belangrijk om eerst te begrijpen hoe alles op elkaar ingrijpt. Ik vraag door om tot de kern te komen. Vervolgens plaats ik dat weer in de grotere context. Daarnaast probeer ik altijd om een oprechte verbinding te maken, omdat ik het belangrijk vind om de mensen om mij heen te leren kennen.

Wat is typisch Stacey?

Ieder antwoord roept weer nieuwe vragen op. Door een socratische houding aan te nemen blijf ik onderzoekend en mijzelf verwonderen.    

Wijze les
Dat je niet alles kan en hoeft te weten. En dat je daarmee fouten mag maken en om hulp mag vragen.

Wat weten niet veel mensen van je?

Dat ik iedere maand uitkijk naar een nieuw nummer van het Filosofie Magazine en regelmatig overweeg om een master (toegepaste) Filosofie te volgen.