Skip to content

Persoonlijk leiderschap bij Reijn HRM Consultancy

Binnen Reijn HRM Consultancy vinden wij het belangrijk dat onze consultants zich blijven ontwikkelen om zo onze opdrachtgevers nog beter te kunnen helpen bij HR-vraagstukken. Wij zijn erg tevreden met de bijdrage van Tim, Maartje en Ruurd aan ons jaarlijkse ontwikkelprogramma. Voordeel is ook dat zij zelf ook werkzaam zijn als consultant en een goed beeld hebben van de uitdagingen van het werken als consultant – Christiaan Janssen, Sr. HRM-consultant

Het vraagstuk

Reijn HRM Consultancy heeft ons benadert om mee te denken over de invulling van het thema persoonlijk leiderschap binnen het jaarlijkse ontwikkelprogramma voor de (Senior) HRM-consultants van Reijn HRM Consultancy. Dit programma werd voor alle consultants binnen Reijn gefaciliteerd. De modules die wij mochten ontwerpen waren onderdeel van een breder professionaliseringsprogramma met meerdere inhoudelijke workshops en intervisiebijeenkomsten.

NXT aanpak

Samen met Galan Groep collega Maartje Scholten ontwierp Tim van der Meij een programma bestaande uit verschillende onderdelen:

1.    Kennis- & Inspiratiesessie | Een masterclass Contextueel Leiderschap met collega en hoogleraar Freek Peters. De deelnemers reflecteerden op hun persoonlijke drijfveren en zijn aan de hand van het leiderschapsmodel van Freek in hun eigen stijl van leidinggeven gedoken.

2.    Module 1 Ik en de ander | Samen met trainingsacteurs oefenden de deelnemers met het toepassen van nieuw gedrag. Op basis van casuïstiek uit de praktijk experimenteerden zij met het uitbreiden van hun communicatie- en beïnvloedingsrepertoire. De kracht van trainingsacteurs is dat zij zich weten te spiegelen aan het gedrag van de deelnemer, feedback geven in het moment en uitdagen om een situatie op verschillende manieren ‘uit te spelen’.  Hoe leerzaam is dat?!

3.    Module 2 Ik en de context | Deze dag stond in het teken van de relatie met de opdracht en opdrachtgever. Welke rol heb jij als consultant? En hoe geef je hier invulling aan op een manier die bij je past en die de organisatie het beste dient? Vanuit verschillende (stakeholders)perspectieven vulden de deelnemers gedurende de dag hun persoonlijk canvas aan, die ze mee kunnen nemen hun opdracht in.

Naast inhoudelijke ontwikkeling was er ruimte voor ontspanning, teambuilding, reflectie en ontmoeting. Wat natuurlijk ook een belangrijk onderdeel is bij het werken aan je eigen persoonlijk leiderschap.

Resultaat

Maartje en Tim kijken terug op drie mooie dagen met een goede balans in humor en uitdaging om meer uit jezelf te halen. Reacties die ze kregen: ‘het gaf me energie’, ‘uit de comfortzone’ en ‘de diepte in’. Dat het voor beide partijen een succesvolle samenwerking was, blijkt wel uit het feit dat Maartje en Tim in 2022 nog twee ontwikkeldagen hebben georganiseerd. De eerste dag stond in het teken van verdieping op het thema Beïnvloeding van mensen en gedrag. De tweede dag had als thema HR als partner in verandering. Collega Ruurd Baane ging met de consultants in gesprek over actuele HR-ontwikkelingen, visievorming en hoe hier nog beter vorm en inhoud aan te geven bij opdrachtgevers.

Foto Herm

Bellen met NXT

Kennismaken met de frisse aanpak van GalanNXT?
Marten ten Kleij vertelt er graag meer over.

Telefoon +31 (0)35 220 00 00