Skip to content
Vanuit de inhoud bereik je duurzame resultaten
22 augustus 2019

Regels, procedures en controles: ze worden opgezet met de intentie om organisaties en professionals te helpen, maar in de praktijk blijft die beoogde impact te vaak uit. NXT-adviseur Marit geeft haar visie op dit probleem en haar eigen aanpak om meer vanuit de inhoud te werken.

In de zorg ervaar ik al enige tijd hoe regels en procedures de inhoud en waarden waar het in mijn ogen om gaat, in de weg zitten. Zo moeten zorgleverende partijen een batterij aan gegevens laten zien om aan te tonen dat de zorg die zij willen gaan leveren nodig is. Vervolgens zijn er ook strikte regels rondom de financiering en verantwoording. Om hieraan te voldoen moeten zorgprofessionals van alles registreren.
Daarnaast gaan zorgorganisaties terecht steeds meer samenwerkingen met elkaar aan. Dit om de benodigde zorg met elkaar te leveren in plaats van allemaal los vanuit een eigen plan te werken. Echter sluiten de financieringsmogelijkheden in het gros van de gevallen niet aan op deze samenwerkingsverbanden. Dit alles leidt tot minder tijd voor de zorgprofessionals om echt aan de daadwerkelijke zorg te besteden en aan onduidelijkheid voor de patiënt.

Gelukkig is er ook hoop. In mijn optiek gaan veel nieuwe trends weer over het vooropstellen van de inhoud, het werken vanuit waarden en het in waarde stellen en laten van mensen. Dit zie ik ook terug in het Rijnlandse model, de organisatie Buurtzorg en het gedachtegoed van biodynamisch werken. De kernboodschap die ik haal uit deze trends is: zet in op methodieken die zich meer richten op kwalitatieve waarden. Waarden die altijd zullen blijven bestaan voor mensen en die zich richten op het in stand houden van een leefbaar ecosysteem of het herstellen hiervan. Wanneer we samen investeren in dit gedachtegoed, kunnen we de nieuwe trends en denkrichtingen omvormen naar een bestendig beeld over hoe wij als mensen met elkaar en met de wereld om willen gaan.

In mijn huidige opdrachten probeer ik deze nieuwe modellen in de praktijk te brengen door de klant en mijzelf regelmatig de volgende vragen voor te leggen.
– Voor wie doen we dit?
– Wat willen we bewerkstelligen voor deze doelgroep?
– Stel jij behoort tot deze doelgroep, wat zou dan voor jou met name belangrijk zijn?
– Hoe willen we onze doelstelling gaan bewerkstelligen?
– Wat betekent ons transitieproces voor de doelgroep en waar krijgen zij mee te maken?
– Wat is nodig voor blijvende impact bij deze doelgroep?

Samengevat gaat het vooral om de patiënten en om de zorgprofessionals; de mensen waarvoor je iets doet. Daarnaast is het zaak de beoogde impact bij de voorbereiding, uitvoering en oplevering continu onder de aandacht te brengen en te houden. Het klinkt simpel, maar het is niet makkelijk. Dus ik blijf deze vragen stellen. Vragen om bij te dragen aan duurzame veranderingen, gedreven vanuit de inhoud.

Regels, procedures en controles: ze worden opgezet met de intentie om organisaties en professionals te helpen, maar in de praktijk blijft die beoogde impact te vaak uit. NXT-adviseur Marit geeft haar visie op dit probleem en haar eigen aanpak om meer vanuit de inhoud te werken.

In de zorg ervaar ik al enige tijd hoe regels en procedures de inhoud en waarden waar het in mijn ogen om gaat, in de weg zitten. Zo moeten zorgleverende partijen een batterij aan gegevens laten zien om aan te tonen dat de zorg die zij willen gaan leveren nodig is. Vervolgens zijn er ook strikte regels rondom de financiering en verantwoording. Om hieraan te voldoen moeten zorgprofessionals van alles registreren.
Daarnaast gaan zorgorganisaties terecht steeds meer samenwerkingen met elkaar aan. Dit om de benodigde zorg met elkaar te leveren in plaats van allemaal los vanuit een eigen plan te werken. Echter sluiten de financieringsmogelijkheden in het gros van de gevallen niet aan op deze samenwerkingsverbanden. Dit alles leidt tot minder tijd voor de zorgprofessionals om echt aan de daadwerkelijke zorg te besteden en aan onduidelijkheid voor de patiënt.

Gelukkig is er ook hoop. In mijn optiek gaan veel nieuwe trends weer over het vooropstellen van de inhoud, het werken vanuit waarden en het in waarde stellen en laten van mensen. Dit zie ik ook terug in het Rijnlandse model, de organisatie Buurtzorg en het gedachtegoed van biodynamisch werken. De kernboodschap die ik haal uit deze trends is: zet in op methodieken die zich meer richten op kwalitatieve waarden. Waarden die altijd zullen blijven bestaan voor mensen en die zich richten op het in stand houden van een leefbaar ecosysteem of het herstellen hiervan. Wanneer we samen investeren in dit gedachtegoed, kunnen we de nieuwe trends en denkrichtingen omvormen naar een bestendig beeld over hoe wij als mensen met elkaar en met de wereld om willen gaan.

In mijn huidige opdrachten probeer ik deze nieuwe modellen in de praktijk te brengen door de klant en mijzelf regelmatig de volgende vragen voor te leggen.
– Voor wie doen we dit?
– Wat willen we bewerkstelligen voor deze doelgroep?
– Stel jij behoort tot deze doelgroep, wat zou dan voor jou met name belangrijk zijn?
– Hoe willen we onze doelstelling gaan bewerkstelligen?
– Wat betekent ons transitieproces voor de doelgroep en waar krijgen zij mee te maken?
– Wat is nodig voor blijvende impact bij deze doelgroep?

Samengevat gaat het vooral om de patiënten en om de zorgprofessionals; de mensen waarvoor je iets doet. Daarnaast is het zaak de beoogde impact bij de voorbereiding, uitvoering en oplevering continu onder de aandacht te brengen en te houden. Het klinkt simpel, maar het is niet makkelijk. Dus ik blijf deze vragen stellen. Vragen om bij te dragen aan duurzame veranderingen, gedreven vanuit de inhoud.

BIO
Marit Timmers

Gericht op de zorg van morgen zet zij zich in om nieuwe technieken in de zorg te omarmen, beschikbare data beter te gebruiken en daarbij de mens centraal te blijven stellen.