Skip to content
Structuur geeft ruimte voor verbinding, creativiteit en bondigheid
12 september 2022

GalanNXT-adviseurs volgen regelmatig trainingen en workshops om te investeren in hun ontwikkeling en vakmanschap. Onlangs hebben enkele collega’s de training Liberating Structures gevolgd.

Met een grote delegatie vanuit NXT en tropische temperaturen zijn we twee dagen ondergedompeld in de principes en praktijk van Liberating Structures.

Lees in deze blog hoe Hester, Simone, Lennart, Iwana en Anne de training hebben ervaren en wat het oplevert in hun werk.

Anderhalf jaar en drie verplaatste data verder – vanwege de welbekende coronasituatie – stond de langverwachte tweedaagse training voor de deur. Liberating structures (LS) is een alternatieve manier om mensen te laten samenwerken en te ontketenen. De 33 praktische oefeningen en structuren zijn ontworpen om iedereen te betrekken in het vormgeven van vervolgstappen. Zowel op persoonlijk, als op team- en organisatieniveau. Ze verbeteren relaties, vertrouwen en participatie in groepen van elke grootte.

Typisch aan de introductiemail die we vooraf kregen was de uitnodiging om vooral niets voor te bereiden: “You don’t have to read anything before the workshop. If you have zero knowledge about Liberating Structures: awesome! No problem if you keep it like that.” De beste manier om LS te leren, is simpelweg ‘ervaren’. Nou, daar waren wij klaar voor.

“Eén van mijn doelen en verwachtingen was het leren van manieren om creativiteit aan te wakkeren en betrokkenheid te creëren binnen groepen”, aldus Anne. In het mooie Volkshotel in Amsterdam met een internationale groep van 35 enthousiaste, leergierige mensen gingen we aan de slag. In twee dagen heeft de trainer Barry Overeem ons een tiental Liberating Structures laten ervaren en leren gebruiken.

Hester: “De dagen waren heel interactief en er was veel verbinding. Verrassend hoe diepgaand en open de gesprekken waren.” Iwana kan dit beamen. “De energie tijdens de workshop was hoog. Ik vind het knap om dit gedurende twee volle dagen vol te houden, er waren weinig inzak-momenten.”

Wat Simone inhoudelijk het meest heeft verrast? Dat het structureren van een denkproces en het strak afkaderen van de tijd erg helpend kunnen zijn in het op gang brengen én houden van creatieve, vernieuwende denkrichtingen. “Dat stelt mij gerust. Van nature houd ik graag het doel en de tijd in de gaten en stuur ik daar ook op. Voorheen dacht ik dat ik creativiteit en brainstormen daarmee een beetje platsloeg. Of dat anderen dat maar irritant vonden: “Daar heb je weer zo iemand met een timer of een smartwatch bij de hand”. Daar kijk ik nu echt anders naar. Ik heb gezien en ervaren hoe bevrijdend het kan werken om timing en structuur aan te brengen en vast te houden in plaats van toch steeds die paar minuutjes extra (wordt een half uur) te geven zonder resultaat.”

Ook Lennart ziet de meerwaarde. “De training gaf me het inzicht dat er veel meer mogelijk is om input uit een groep te krijgen dan de werkvormen die doorgaans worden gehanteerd. En dat ogenschijnlijke ‘moetjes’ leuk kunnen worden door het toevoegen van een aantal kaders (werkvormen)”.

De training heeft Hester aan het denken gezet. “Hoe kun je de principes van LS in groter verband inzetten? Hoe zou het werken als je dit toepast in verandertrajecten, bijvoorbeeld bij een fusie of cultuurprogramma?”

Lennart heeft hier al ideeën bij:

Als ik een groepssessie faciliteer, heb ik nu een toolkit om op een leuke manier tot een goed, breed gedragen resultaat te komen.

Ook Simone heeft een helder beeld van de toepasbaarheid. “LS heeft mij geïnspireerd met een handvol nieuwe manieren van reflecteren, nadenken en doelen bereiken in zowel kleine als grote groepen. Veel werkvormen zijn direct toepasbaar in het adviseren en stimuleren van leidinggevenden en teams om het echt even anders te durven aanpakken. Om (nog) meer beweging op gang te krijgen. En om op een snelle, toegankelijke manier tot gezamenlijke inzichten en resultaten te komen. Daarnaast is het zeker ook toepasbaar in collegiaal overleg of de manier waarop wij zelf ons overleg organiseren en invullen. Inzichten uit LS zijn perfect voor complexe contexten en situaties waarin echt even beweging nodig is. Juist door het niet nog ingewikkelder te maken maar er gewoon mee te beginnen.”

En Iwana is zelfs al aan de slag gegaan. “LS is goed toe te passen in de workshops die wij voor klanten faciliteren, een deel van de werkvormen gebruik ik al.”

Het laatste onderdeel van de training was voor Anne het meest waardevol. “Aan het einde van dag 2 werden vier vrijwilligers gevraagd die wilden ‘improviseren’. Doei, comfort zone – ik stak mijn hand op. De opdracht was om een set van Liberating Structures voor te bereiden en met de groep uit te voeren, als een soort eindoefening van al het geleerde van de afgelopen dagen. Toen ik aan de LS-reeks begon met mijn groepje, verliep het redelijk stroef en chaotisch. Maar goed, ik bleef in mijn rol en probeerde zo goed mogelijk het gewenste resultaat te bereiken. Tijdens de evaluatie kwam de aap uit de mouw. De groepsleden hadden als opdracht gekregen om allemaal een ‘typetje’ aan te nemen. Zo had ik iemand in mijn groep die deed alsof ze niets begreep, een ander zei de volle 20 minuten helemaal niets, en de volgende was de ‘eye-roller’, die bij alles zuchtend haar ogen rolde. In het moment natuurlijk super irritant, maar achteraf erg hilarisch en het belangrijkste: enorm leerzaam. Hoe goed je voorbereiding ook is, in je werk krijg je te maken met onverwacht gedrag en situaties. Niet iedereen kan of wil deelnemen aan LS, en het is aan jezelf om daarmee te leren omgaan.”

We kijken allen vol nieuwe inzichten, leuke connecties en met veel plezier terug op een super leerzame training.

 

Wil je graag meer weten over Liberating Structures? Aarzel niet en mail ons voor meer informatie via backoffice@galannxt.nl of bel naar (0)35 694 80 00.

GalanNXT-adviseurs volgen regelmatig trainingen en workshops om te investeren in hun ontwikkeling en vakmanschap. Onlangs hebben enkele collega’s de training Liberating Structures gevolgd.

Met een grote delegatie vanuit NXT en tropische temperaturen zijn we twee dagen ondergedompeld in de principes en praktijk van Liberating Structures.

Lees in deze blog hoe Hester, Simone, Lennart, Iwana en Anne de training hebben ervaren en wat het oplevert in hun werk.

Anderhalf jaar en drie verplaatste data verder – vanwege de welbekende coronasituatie – stond de langverwachte tweedaagse training voor de deur. Liberating structures (LS) is een alternatieve manier om mensen te laten samenwerken en te ontketenen. De 33 praktische oefeningen en structuren zijn ontworpen om iedereen te betrekken in het vormgeven van vervolgstappen. Zowel op persoonlijk, als op team- en organisatieniveau. Ze verbeteren relaties, vertrouwen en participatie in groepen van elke grootte.

Typisch aan de introductiemail die we vooraf kregen was de uitnodiging om vooral niets voor te bereiden: “You don’t have to read anything before the workshop. If you have zero knowledge about Liberating Structures: awesome! No problem if you keep it like that.” De beste manier om LS te leren, is simpelweg ‘ervaren’. Nou, daar waren wij klaar voor.

“Eén van mijn doelen en verwachtingen was het leren van manieren om creativiteit aan te wakkeren en betrokkenheid te creëren binnen groepen”, aldus Anne. In het mooie Volkshotel in Amsterdam met een internationale groep van 35 enthousiaste, leergierige mensen gingen we aan de slag. In twee dagen heeft de trainer Barry Overeem ons een tiental Liberating Structures laten ervaren en leren gebruiken.

Hester: “De dagen waren heel interactief en er was veel verbinding. Verrassend hoe diepgaand en open de gesprekken waren.” Iwana kan dit beamen. “De energie tijdens de workshop was hoog. Ik vind het knap om dit gedurende twee volle dagen vol te houden, er waren weinig inzak-momenten.”

Wat Simone inhoudelijk het meest heeft verrast? Dat het structureren van een denkproces en het strak afkaderen van de tijd erg helpend kunnen zijn in het op gang brengen én houden van creatieve, vernieuwende denkrichtingen. “Dat stelt mij gerust. Van nature houd ik graag het doel en de tijd in de gaten en stuur ik daar ook op. Voorheen dacht ik dat ik creativiteit en brainstormen daarmee een beetje platsloeg. Of dat anderen dat maar irritant vonden: “Daar heb je weer zo iemand met een timer of een smartwatch bij de hand”. Daar kijk ik nu echt anders naar. Ik heb gezien en ervaren hoe bevrijdend het kan werken om timing en structuur aan te brengen en vast te houden in plaats van toch steeds die paar minuutjes extra (wordt een half uur) te geven zonder resultaat.”

Ook Lennart ziet de meerwaarde. “De training gaf me het inzicht dat er veel meer mogelijk is om input uit een groep te krijgen dan de werkvormen die doorgaans worden gehanteerd. En dat ogenschijnlijke ‘moetjes’ leuk kunnen worden door het toevoegen van een aantal kaders (werkvormen)”.

De training heeft Hester aan het denken gezet. “Hoe kun je de principes van LS in groter verband inzetten? Hoe zou het werken als je dit toepast in verandertrajecten, bijvoorbeeld bij een fusie of cultuurprogramma?”

Lennart heeft hier al ideeën bij:

Als ik een groepssessie faciliteer, heb ik nu een toolkit om op een leuke manier tot een goed, breed gedragen resultaat te komen.

Ook Simone heeft een helder beeld van de toepasbaarheid. “LS heeft mij geïnspireerd met een handvol nieuwe manieren van reflecteren, nadenken en doelen bereiken in zowel kleine als grote groepen. Veel werkvormen zijn direct toepasbaar in het adviseren en stimuleren van leidinggevenden en teams om het echt even anders te durven aanpakken. Om (nog) meer beweging op gang te krijgen. En om op een snelle, toegankelijke manier tot gezamenlijke inzichten en resultaten te komen. Daarnaast is het zeker ook toepasbaar in collegiaal overleg of de manier waarop wij zelf ons overleg organiseren en invullen. Inzichten uit LS zijn perfect voor complexe contexten en situaties waarin echt even beweging nodig is. Juist door het niet nog ingewikkelder te maken maar er gewoon mee te beginnen.”

En Iwana is zelfs al aan de slag gegaan. “LS is goed toe te passen in de workshops die wij voor klanten faciliteren, een deel van de werkvormen gebruik ik al.”

Het laatste onderdeel van de training was voor Anne het meest waardevol. “Aan het einde van dag 2 werden vier vrijwilligers gevraagd die wilden ‘improviseren’. Doei, comfort zone – ik stak mijn hand op. De opdracht was om een set van Liberating Structures voor te bereiden en met de groep uit te voeren, als een soort eindoefening van al het geleerde van de afgelopen dagen. Toen ik aan de LS-reeks begon met mijn groepje, verliep het redelijk stroef en chaotisch. Maar goed, ik bleef in mijn rol en probeerde zo goed mogelijk het gewenste resultaat te bereiken. Tijdens de evaluatie kwam de aap uit de mouw. De groepsleden hadden als opdracht gekregen om allemaal een ‘typetje’ aan te nemen. Zo had ik iemand in mijn groep die deed alsof ze niets begreep, een ander zei de volle 20 minuten helemaal niets, en de volgende was de ‘eye-roller’, die bij alles zuchtend haar ogen rolde. In het moment natuurlijk super irritant, maar achteraf erg hilarisch en het belangrijkste: enorm leerzaam. Hoe goed je voorbereiding ook is, in je werk krijg je te maken met onverwacht gedrag en situaties. Niet iedereen kan of wil deelnemen aan LS, en het is aan jezelf om daarmee te leren omgaan.”

We kijken allen vol nieuwe inzichten, leuke connecties en met veel plezier terug op een super leerzame training.

 

Wil je graag meer weten over Liberating Structures? Aarzel niet en mail ons voor meer informatie via backoffice@galannxt.nl of bel naar (0)35 694 80 00.

BIO