Skip to content
Theory U: in één klap ontwikkelen op inhoud, proces en interactie
10 september 2020

Naast het collectieve ontwikkelprogramma is er een individueel ontwikkelbudget voor elke NXT-adviseur. In verschillende blogs zullen we uitlichten hoe NXT-adviseurs dit budget inzetten. Deze week vertelt Eva Smeele meer over de leergang Theory U, die zij volgde.

Theory U in het kort
Afgelopen jaar volgde ik de leergang Theory U voor organisatieontwikkeling bij De Haan Organisatiecoaching. Theory U is een procesmodel voor vernieuwing en transformatie bij complexe vraagstukken. Kenmerkend voor het model is het werken vanuit verbinding met jezelf, anderen en alle aspecten die aan de vraag verbonden zijn. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de collectieve wijsheid en betrokkenheid vanuit verschillende niveaus. In de 8-daagse cursus leerde ik meer over Theory U en de interventies die ik kan toepassen in de groep om de theorie goed in te zetten.

Waarom Theory U?
In ons werk moeten we steeds meer in tijdelijke verbanden aan een vraagstuk werken. Ondanks alle goede bedoelingen, is het vaak lastig om deze tijdelijke samenwerkingen dynamisch en effectief te maken. Daarom wilde ik mij verdiepen in het creëren van lerende teams en effectieve samenwerkingen. Het mooie aan deze leergang vond ik dat er een focus lag op mijn rol als begeleider in het vergroten van eigenaarschap op inhoud, proces en onderlinge interactie binnen een groep. Én er concrete handvatten werden gegeven om complexiteit hanteerbaar te maken en de volle potentie (hard, hoofd en handen) van mensen in te zetten.

Ik wilde mij verdiepen in lerende teams en effectieve samenwerkingen

In de praktijk
Ik ben het gedachtegoed en vormen van Theory U meteen gaan inzetten in mijn werk. Een voorbeeld hiervan is het maken van een causaal diagram met het managementteam van een onderwijsinstelling van een probleem binnen hun faculteit. Bij een causaal diagram verzamel je met betrokkenen alle factoren die aan een vraagstuk vast zitten. Vervolgens kijk je gezamenlijk naar de patronen binnen die factoren. Een causaal diagram helpt om complexiteit inzichtelijk te maken en niet te snel in oplossingen en conclusies te schieten. Ook laat het meerdere manieren zien om een systeem te beïnvloeden. Dankzij deze vorm is het managementteam tot meer én andere oplossingen voor het vraagstuk gekomen dan op voorhand gedacht.

Door Theory U kwam het managementteam tot meer én andere oplossingen voor het vraagstuk

Een tweede vorm die ik inzette als vervolg was de stiltewandeling. Tijdens deze wandeling stond de volgende vraag centraal: “wat betekent het voor ons als groep en mij als individu om aan de slag te gaan met de opbrengsten van het causaal diagram?” De focus lag op wat er bij iedereen naar boven kwam bij het stellen van deze vraag en niet op het direct beantwoorden van de vraag. Na de wandeling werden hersenspinsels en gedachten gedeeld. Omdat de vorm voorschrijft niet direct op elkaar te reageren, ontstond er een zeer open gesprek.

Ambitie
Naast bovenstaande voorbeelden heb ik de ambitie op zelf een programma te ontwerpen op basis van Theory U. Een programma waarbij in bijvoorbeeld 24 uur een groep de tijd heeft om tot elkaar te komen, te vertragen en perspectieven op een vraagstuk te delen. Dit om opnieuw naar elkaar en tot nieuwe inzichten te komen om complexe vraagstukken op te lossen. Wordt vervolgd!

Ben jij ook continue bezig met je ontwikkeling als persoon en als professional en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kijk dan bij onze NXT Step!

Naast het collectieve ontwikkelprogramma is er een individueel ontwikkelbudget voor elke NXT-adviseur. In verschillende blogs zullen we uitlichten hoe NXT-adviseurs dit budget inzetten. Deze week vertelt Eva Smeele meer over de leergang Theory U, die zij volgde.

Theory U in het kort
Afgelopen jaar volgde ik de leergang Theory U voor organisatieontwikkeling bij De Haan Organisatiecoaching. Theory U is een procesmodel voor vernieuwing en transformatie bij complexe vraagstukken. Kenmerkend voor het model is het werken vanuit verbinding met jezelf, anderen en alle aspecten die aan de vraag verbonden zijn. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de collectieve wijsheid en betrokkenheid vanuit verschillende niveaus. In de 8-daagse cursus leerde ik meer over Theory U en de interventies die ik kan toepassen in de groep om de theorie goed in te zetten.

Waarom Theory U?
In ons werk moeten we steeds meer in tijdelijke verbanden aan een vraagstuk werken. Ondanks alle goede bedoelingen, is het vaak lastig om deze tijdelijke samenwerkingen dynamisch en effectief te maken. Daarom wilde ik mij verdiepen in het creëren van lerende teams en effectieve samenwerkingen. Het mooie aan deze leergang vond ik dat er een focus lag op mijn rol als begeleider in het vergroten van eigenaarschap op inhoud, proces en onderlinge interactie binnen een groep. Én er concrete handvatten werden gegeven om complexiteit hanteerbaar te maken en de volle potentie (hard, hoofd en handen) van mensen in te zetten.

Ik wilde mij verdiepen in lerende teams en effectieve samenwerkingen

In de praktijk
Ik ben het gedachtegoed en vormen van Theory U meteen gaan inzetten in mijn werk. Een voorbeeld hiervan is het maken van een causaal diagram met het managementteam van een onderwijsinstelling van een probleem binnen hun faculteit. Bij een causaal diagram verzamel je met betrokkenen alle factoren die aan een vraagstuk vast zitten. Vervolgens kijk je gezamenlijk naar de patronen binnen die factoren. Een causaal diagram helpt om complexiteit inzichtelijk te maken en niet te snel in oplossingen en conclusies te schieten. Ook laat het meerdere manieren zien om een systeem te beïnvloeden. Dankzij deze vorm is het managementteam tot meer én andere oplossingen voor het vraagstuk gekomen dan op voorhand gedacht.

Door Theory U kwam het managementteam tot meer én andere oplossingen voor het vraagstuk

Een tweede vorm die ik inzette als vervolg was de stiltewandeling. Tijdens deze wandeling stond de volgende vraag centraal: “wat betekent het voor ons als groep en mij als individu om aan de slag te gaan met de opbrengsten van het causaal diagram?” De focus lag op wat er bij iedereen naar boven kwam bij het stellen van deze vraag en niet op het direct beantwoorden van de vraag. Na de wandeling werden hersenspinsels en gedachten gedeeld. Omdat de vorm voorschrijft niet direct op elkaar te reageren, ontstond er een zeer open gesprek.

Ambitie
Naast bovenstaande voorbeelden heb ik de ambitie op zelf een programma te ontwerpen op basis van Theory U. Een programma waarbij in bijvoorbeeld 24 uur een groep de tijd heeft om tot elkaar te komen, te vertragen en perspectieven op een vraagstuk te delen. Dit om opnieuw naar elkaar en tot nieuwe inzichten te komen om complexe vraagstukken op te lossen. Wordt vervolgd!

Ben jij ook continue bezig met je ontwikkeling als persoon en als professional en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kijk dan bij onze NXT Step!

BIO


Eva Smeele

Als organisatieontwikkelaar oefent Eva op een open en verbindende manier invloed uit. Ze is scherp, doorziet snel wat nodig is en brengt zowel rust als energie.