Skip to content
Online serious gaming
01 juli 2020

Het plan was om fysiek een serious game te organiseren voor de lokale driehoek (burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier) van de gemeente Rijswijk en de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het doel van de serious game: het samenspel van de lokale driehoek versterken en burgerparticipatie een boost geven. Helaas kon dit door corona niet doorgaan. Wel gaf ons dit een kans om opnieuw te kijken: kan het ook zo?

Als GalanNXT merken we dat, juist in deze tijd, mensen behoefte hebben om uit de strak georganiseerde conference calls te stappen en stil te staan bij hoe het gaat en waar je de komende tijd aandacht voor wil houden. Dit geldt ook voor de lokale driehoek, die zeker in de huidige crisistijd een overvolle agenda heeft. Als GalanNXT hebben we met de Galan Groep gekeken: hoe kunnen wij online een bijdrage leveren aan de uitdagingen waar zij voor staan? Ons antwoord was: een online serious game.

Hoe hebben we dit aangepakt?
Adviseur Eva Smeele: “We hebben voor de lokale driehoek van twee gemeenten online een opdracht ontworpen en begeleid. Hierin is gereflecteerd hoe de opdrachtgever stakeholders, zoals de raad, organisatie en de stad, beter kunnen positioneren en welke invloed zij hier zelf op hebben. Tijdens de opdracht zijn we in gesprek gegaan over verschillende stellingen, hebben we het samenspel gevisualiseerd, zijn we in de schoenen van de ander gaan staan, hebben we input opgehaald bij collega’s van andere gemeenten en zijn we tot een actieplan gekomen voor aankomend jaar. De combinatie van activiteiten en het feit dat beide lokale driehoeken direct aan de slag zijn gegaan met hun eigen vraagstukken werkte erg goed. Ook online.

Wat erg goed werkte is dat beide gemeenten direct aan de slag zijn gegaan met hun eigen vraagstukken

Het resultaat
“Je merkte dat doordat ze met dezelfde opdracht aan de slag gingen het heel laagdrempelig was om ervaringen uit te wisselen over vraagstukken waar beide gemeenten mee kampten, maar op een verschillende manier mee om gingen. Uiteindelijk sloot iedereen de sessie af met frisse ideeën. Zo gaat gemeente Rijswijk nadenken over een jaarlijks rondje langs de fracties om te horen wat er speelt en gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat de raad en het college prikkelen op het gebied van burgerparticipatie. Terugkijkend was het een leerzame en niet onbelangrijk, leuke middag! Als GalanNXT zijn wij blij dat wij, ook online, een bijdrage kunnen leveren aan vraagstukken van onze opdrachtgevers.”

Burgemeester van gemeente Rijswijk: “Vooraf dacht ik: dit wordt lastig online, maar het werkte erg goed. Even uit de waan van de dag en sparren met een andere gemeente is erg waardevol. Op inhoud zijn we echt verder gekomen.”

Het plan was om fysiek een serious game te organiseren voor de lokale driehoek (burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier) van de gemeente Rijswijk en de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het doel van de serious game: het samenspel van de lokale driehoek versterken en burgerparticipatie een boost geven. Helaas kon dit door corona niet doorgaan. Wel gaf ons dit een kans om opnieuw te kijken: kan het ook zo?

Als GalanNXT merken we dat, juist in deze tijd, mensen behoefte hebben om uit de strak georganiseerde conference calls te stappen en stil te staan bij hoe het gaat en waar je de komende tijd aandacht voor wil houden. Dit geldt ook voor de lokale driehoek, die zeker in de huidige crisistijd een overvolle agenda heeft. Als GalanNXT hebben we met de Galan Groep gekeken: hoe kunnen wij online een bijdrage leveren aan de uitdagingen waar zij voor staan? Ons antwoord was: een online serious game.

Hoe hebben we dit aangepakt?
Adviseur Eva Smeele: “We hebben voor de lokale driehoek van twee gemeenten online een opdracht ontworpen en begeleid. Hierin is gereflecteerd hoe de opdrachtgever stakeholders, zoals de raad, organisatie en de stad, beter kunnen positioneren en welke invloed zij hier zelf op hebben. Tijdens de opdracht zijn we in gesprek gegaan over verschillende stellingen, hebben we het samenspel gevisualiseerd, zijn we in de schoenen van de ander gaan staan, hebben we input opgehaald bij collega’s van andere gemeenten en zijn we tot een actieplan gekomen voor aankomend jaar. De combinatie van activiteiten en het feit dat beide lokale driehoeken direct aan de slag zijn gegaan met hun eigen vraagstukken werkte erg goed. Ook online.

Wat erg goed werkte is dat beide gemeenten direct aan de slag zijn gegaan met hun eigen vraagstukken

Het resultaat
“Je merkte dat doordat ze met dezelfde opdracht aan de slag gingen het heel laagdrempelig was om ervaringen uit te wisselen over vraagstukken waar beide gemeenten mee kampten, maar op een verschillende manier mee om gingen. Uiteindelijk sloot iedereen de sessie af met frisse ideeën. Zo gaat gemeente Rijswijk nadenken over een jaarlijks rondje langs de fracties om te horen wat er speelt en gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat de raad en het college prikkelen op het gebied van burgerparticipatie. Terugkijkend was het een leerzame en niet onbelangrijk, leuke middag! Als GalanNXT zijn wij blij dat wij, ook online, een bijdrage kunnen leveren aan vraagstukken van onze opdrachtgevers.”

Burgemeester van gemeente Rijswijk: “Vooraf dacht ik: dit wordt lastig online, maar het werkte erg goed. Even uit de waan van de dag en sparren met een andere gemeente is erg waardevol. Op inhoud zijn we echt verder gekomen.”

BIO


Eva Smeele

Als organisatieontwikkelaar oefent Eva op een open en verbindende manier invloed uit. Ze is scherp, doorziet snel wat nodig is en brengt zowel rust als energie.