Skip to content
Samen werken aan een gezonde organisatie
18 december 2017

“Een gezonde organisatie met vitale medewerkers die met plezier en energie hun werk doen, dat is waar we naar streven” zo sprak een HR concerndirecteur van een rijksonderdeel waar ik onlangs was. Dit veronderstelt medewerkers die bewust regie pakken op hun inzetbaarheid en bij ziekte samen met de organisatie zich verantwoordelijk voelen voor inzetbaarheid en herstel. Maar hoe realiseer je dat?

Op het moment dat ik als organisatieadviseur binnenstapte bleken alle zestien onderdelen van het concern nog hun eigen verzuimbeleid te hanteren. Het concernmanagement heeft de ambitie om naar een eenduidig aanpak van inzetbaarheid en verzuim te gaan. Een mooi moment om te kijken naar de kern van zo’n beleid. Welk doel dient het? Wat kunnen we ermee bereiken? En wat betekent dat in de praktijk van alle dag?

 

Eerst bespraken we deze kernvragen met het concernmanagement. Vervolgens met het management en HR van alle zestien onderdelen en met een aantal leidinggevenden en medewerkers op de werkvloer. Zo kwamen we tot een gedragen en eenduidig beeld. Samen trokken we de conclusie dat het gaat om leidinggevenden en medewerkers die structureel met elkaar in gesprek zijn over werk en gezondheid en die dit als een gedeelde verantwoordelijkheid zien. Daarbij passen heldere afspraken over (preventie van) ziekte en verzuim. Zo zijn medewerkers en leidinggevenden gezamenlijk aan zet voor optimale inzetbaarheid, het (voorkomen van) verzuim en de terugkeer in het werk.

“Hoe zorgen we er nu voor dat iedereen zich naar de nieuwe verzuimaanpak gaat gedragen?”

Op basis hiervan heb ik een uniforme verzuimaanpak samengesteld, met duidelijke afspraken en procedures. Het accent ligt daarin op samen kijken naar mogelijkheden en oplossingen. Maar goed, dan staat het natuurlijk alleen nog maar op papier. Hoe zorgen we er nu voor dat iedereen zich hier daadwerkelijk naar gaat gedragen?

 

De kern is dat medewerkers en leidinggevenden goed toegerust zijn om zelf actief de regie te pakken en te sturen op goed functioneren, inzetbaarheid en vitaliteit. Het ene onderdeel, of daarbinnen zelfs individuele leidinggevenden en medewerkers, is daar al verder mee dan het andere. Daarom ben ik het land in gegaan voor een inventarisatierondje waarin ik opnieuw met management, HR, leidinggevenden en medewerkers heb gesproken over hun behoeften. Die bleken nogal te verschillen.

 

Een menukaart met ‘tools’ op gebied van mindset, kennis en vaardigheden biedt uitkomst. Alle onderdelen/leidinggevenden/medewerkers kunnen kiezen waarin ze begeleid willen worden om er goed mee aan de slag te kunnen. Presentaties, trainingen, praktische handleidingen, intervisie en coaching; voor ieder wat wils. Door goed af te stemmen op lokale behoeften en samen te werken met lokaal management en HR, wordt de nieuwe verzuimaanpak nu in de praktijk geïmplementeerd. Zo realiseren we bij GalanNXT samen met onze opdrachtgevers een gezonde organisatie, met vitale medewerkers die met plezier en energie hun werk doen!

 

“Een gezonde organisatie met vitale medewerkers die met plezier en energie hun werk doen, dat is waar we naar streven” zo sprak een HR concerndirecteur van een rijksonderdeel waar ik onlangs was. Dit veronderstelt medewerkers die bewust regie pakken op hun inzetbaarheid en bij ziekte samen met de organisatie zich verantwoordelijk voelen voor inzetbaarheid en herstel. Maar hoe realiseer je dat?

Op het moment dat ik als organisatieadviseur binnenstapte bleken alle zestien onderdelen van het concern nog hun eigen verzuimbeleid te hanteren. Het concernmanagement heeft de ambitie om naar een eenduidig aanpak van inzetbaarheid en verzuim te gaan. Een mooi moment om te kijken naar de kern van zo’n beleid. Welk doel dient het? Wat kunnen we ermee bereiken? En wat betekent dat in de praktijk van alle dag?

 

Eerst bespraken we deze kernvragen met het concernmanagement. Vervolgens met het management en HR van alle zestien onderdelen en met een aantal leidinggevenden en medewerkers op de werkvloer. Zo kwamen we tot een gedragen en eenduidig beeld. Samen trokken we de conclusie dat het gaat om leidinggevenden en medewerkers die structureel met elkaar in gesprek zijn over werk en gezondheid en die dit als een gedeelde verantwoordelijkheid zien. Daarbij passen heldere afspraken over (preventie van) ziekte en verzuim. Zo zijn medewerkers en leidinggevenden gezamenlijk aan zet voor optimale inzetbaarheid, het (voorkomen van) verzuim en de terugkeer in het werk.

“Hoe zorgen we er nu voor dat iedereen zich naar de nieuwe verzuimaanpak gaat gedragen?”

Op basis hiervan heb ik een uniforme verzuimaanpak samengesteld, met duidelijke afspraken en procedures. Het accent ligt daarin op samen kijken naar mogelijkheden en oplossingen. Maar goed, dan staat het natuurlijk alleen nog maar op papier. Hoe zorgen we er nu voor dat iedereen zich hier daadwerkelijk naar gaat gedragen?

 

De kern is dat medewerkers en leidinggevenden goed toegerust zijn om zelf actief de regie te pakken en te sturen op goed functioneren, inzetbaarheid en vitaliteit. Het ene onderdeel, of daarbinnen zelfs individuele leidinggevenden en medewerkers, is daar al verder mee dan het andere. Daarom ben ik het land in gegaan voor een inventarisatierondje waarin ik opnieuw met management, HR, leidinggevenden en medewerkers heb gesproken over hun behoeften. Die bleken nogal te verschillen.

 

Een menukaart met ‘tools’ op gebied van mindset, kennis en vaardigheden biedt uitkomst. Alle onderdelen/leidinggevenden/medewerkers kunnen kiezen waarin ze begeleid willen worden om er goed mee aan de slag te kunnen. Presentaties, trainingen, praktische handleidingen, intervisie en coaching; voor ieder wat wils. Door goed af te stemmen op lokale behoeften en samen te werken met lokaal management en HR, wordt de nieuwe verzuimaanpak nu in de praktijk geïmplementeerd. Zo realiseren we bij GalanNXT samen met onze opdrachtgevers een gezonde organisatie, met vitale medewerkers die met plezier en energie hun werk doen!

 

BIO


Foto Celine Stevens

Céline Stevens

Céline doorziet mensen. Vanuit haar achtergrond als assessmentpsycholoog heeft ze zich ontwikkeld tot een gedreven organisatieadviseur met een scherp oog voor de ontwikkeling en matching van professionals.