Skip to content
Op alle lagen een tandje erbij!
02 mei 2018

Gemeente Amersfoort: NXT step team Toezicht en Handhaving

Anderhalf jaar geleden liep ik vanuit mijn vorige werkgever, Adviesbureau Veiligheid en Handhaving, bij team Toezicht en Handhaving binnen. De focus lag op het draaiend houden van de primaire processen. De waarde van Toezicht en Handhaving voor een veilige en leefbare omgeving begon meer erkenning te krijgen. Hun rol groeide en groeit nog steeds. De politie trekt zich terug. Maar hoe maak je de rol van integraal handhaven met een steeds breder takenpakket waar? Wat is daarvoor nodig? Gert-Jan Schippers en mij werd gevraagd de opgaven in beeld te brengen en te ondersteunen bij de implementatie.

Op het niveau van proces, sturing, middelen, aanpak, interne, externe samenwerking en de ontwikkeling van de professionals hebben we opgaven geformuleerd. Op alle lagen een tandje erbij. Beleid en uitvoering zijn bij elkaar gebracht door met betrokkenen een handhavingsuitvoeringsprogramma vorm te geven en hierop te monitoren en te evalueren.

Eva speelde een schakel tussen strategie en uitvoering. Door zichzelf te zijn aan elke tafel, durfde ze oprecht geïnteresseerd, maar ook kritisch te zijn

Ik vond het leuk om zowel de energieke en directe handhavers te prikkelen, als met de wethouder en burgemeester het meer strategische en politieke gesprek te voeren. Door initiatieven te stimuleren, door te vragen en actieve werkvormen te gebruiken, gaan mensen meedenken, zich uiten en eens wat anders proberen. Gezamenlijke doelen en resultaten werden zichtbaar. Het enthousiasme, de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het team en de betrokken partners eromheen groeide.

‘‘Eva speelde een schakel tussen strategie en uitvoering. Door zichzelf te zijn aan elke tafel, durfde ze oprecht geïnteresseerd, maar ook kritisch te zijn’’, aldus teammanager Saskia Hofman. ‘‘En resultaten zijn geborgd. Gezamenlijke afspraken staan kort en helder op papier en mensen zijn meegenomen in de ontwikkelingen.’’.

Ik ben trots op wat we neer hebben gezet met elkaar. Toezicht en handhaving staat op de kaart bij inwoners, bestuur, politie en wijkteams. Er is structurele aandacht voor kwaliteitszorg, er wordt meer resultaatgericht gestuurd en er staat een sterk team.

Bedankt en succes! Jullie doen mooi werk!

Gemeente Amersfoort: NXT step team Toezicht en Handhaving

Anderhalf jaar geleden liep ik vanuit mijn vorige werkgever, Adviesbureau Veiligheid en Handhaving, bij team Toezicht en Handhaving binnen. De focus lag op het draaiend houden van de primaire processen. De waarde van Toezicht en Handhaving voor een veilige en leefbare omgeving begon meer erkenning te krijgen. Hun rol groeide en groeit nog steeds. De politie trekt zich terug. Maar hoe maak je de rol van integraal handhaven met een steeds breder takenpakket waar? Wat is daarvoor nodig? Gert-Jan Schippers en mij werd gevraagd de opgaven in beeld te brengen en te ondersteunen bij de implementatie.

Op het niveau van proces, sturing, middelen, aanpak, interne, externe samenwerking en de ontwikkeling van de professionals hebben we opgaven geformuleerd. Op alle lagen een tandje erbij. Beleid en uitvoering zijn bij elkaar gebracht door met betrokkenen een handhavingsuitvoeringsprogramma vorm te geven en hierop te monitoren en te evalueren.

Eva speelde een schakel tussen strategie en uitvoering. Door zichzelf te zijn aan elke tafel, durfde ze oprecht geïnteresseerd, maar ook kritisch te zijn

Ik vond het leuk om zowel de energieke en directe handhavers te prikkelen, als met de wethouder en burgemeester het meer strategische en politieke gesprek te voeren. Door initiatieven te stimuleren, door te vragen en actieve werkvormen te gebruiken, gaan mensen meedenken, zich uiten en eens wat anders proberen. Gezamenlijke doelen en resultaten werden zichtbaar. Het enthousiasme, de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het team en de betrokken partners eromheen groeide.

‘‘Eva speelde een schakel tussen strategie en uitvoering. Door zichzelf te zijn aan elke tafel, durfde ze oprecht geïnteresseerd, maar ook kritisch te zijn’’, aldus teammanager Saskia Hofman. ‘‘En resultaten zijn geborgd. Gezamenlijke afspraken staan kort en helder op papier en mensen zijn meegenomen in de ontwikkelingen.’’.

Ik ben trots op wat we neer hebben gezet met elkaar. Toezicht en handhaving staat op de kaart bij inwoners, bestuur, politie en wijkteams. Er is structurele aandacht voor kwaliteitszorg, er wordt meer resultaatgericht gestuurd en er staat een sterk team.

Bedankt en succes! Jullie doen mooi werk!

BIO


Eva Smeele

Als organisatieontwikkelaar oefent Eva op een open en verbindende manier invloed uit. Ze is scherp, doorziet snel wat nodig is en brengt zowel rust als energie.