Skip to content
NXT-Verkiezingen
13 november 2020

Afgelopen weken werden we vooral geboeid door de verkiezingen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland komen de verkiezingen alweer dichtbij. Op woensdag 17 maart vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats en moet elke gemeente ervoor zorgen dat er coronaproof gestemd kan worden. De gemeente Apeldoorn vroeg GalanNXT om wat extra denkkracht, wat resulteerde in een vruchtbare ochtend met bruikbare inzichten en nieuwe inspiratie.

Opnieuw innoveren
Nadat de gemeente Apeldoorn in 2019 de nodige tijd had geïnvesteerd in een toekomstbestendig plan voor het organiseren van verkiezingen, bleek dat de komende verkiezingen alsnog om extra tijd en energie zullen gaan vragen. Door de coronacrisis komen er verschillende nieuwe uitdagingen bij zoals: welke locaties kunnen we nog gebruiken? Hoeveel nieuwe locaties hebben we eventueel nodig en zijn die er? Een deel van de bezetting van de stembureaus maakt deel uit van een kwetsbare doelgroep, hoe gaan we deze vervangen? Dit jaar blijkt maar weer dat de toekomst niet valt te voorspellen, dus dat ook een toekomstbestendig plan opnieuw om innovatie kan vragen.

Dit zijn de typische vraagstukken waarbij wij onze ‘kan het ook zo?’ benadering in de praktijk kunnen brengen.

Sparren met NXT
Toen ik (Marten ten Kleij) werd benaderd door de verantwoordelijk teammanager bij de gemeente Apeldoorn om mee te denken op dit vraagstuk waren wij direct enthousiast. Dit zijn de typische vraagstukken waarbij wij onze ‘kan het ook zo?’ benadering in de praktijk kunnen brengen! We organiseerden een digitale werksessie met interactief programma, waar we keken naar verschillende onderdelen van het vraagstuk. Hoe kunnen we het gedrag van de kiezers beïnvloeden om ze zo goed mogelijk te spreiden? Kunnen we samenwerken met onderwijs en bedrijfsleven? En hoe kan de interne organisatie beter/meer betrokken worden? Dat rondom de diverse aandachtspunten als wet- en regelgeving, bestaand beleid, communicatie en exposure, veiligheid en geografische aspecten van de gemeenten. Vanuit de verschillende onderdelen kwamen we tot de belangrijkste dilemma’s en kansen waar de gemeente Apeldoorn nu voor staat.

Dilemma’s en kansen
Kijkend naar de verkiezingen in coronatijd komen er enkele dilemma’s naar voren waar de gemeente afwegingen in moeten maken. Voorbeelden hiervan zijn het zoveel mogelijk inzetten van volmachten vs. de vrijheid van stemmen. Of de mogelijkheid tot grote coronaproof locaties buiten het centrum vs. bereikbaarheid van stembureaus. Er is hierin niet per definitie een goed of fout antwoord, maar in het totaal van de dilemma’s zal elke gemeente de juiste mix afwegingen moeten maken. Kansen die zich voor doen zijn het investeren in de communicatie en informatievoorziening naar verschillende doelgroepen en de samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven.

Het was een waar genoegen om met NXT samen te werken en het heeft onze verwachtingen echt overtroffen.

Typisch NXT
Na een inspirerende sessie was het mooi om te zien hoe we de gemeente Apeldoorn weer een stap verder hadden geholpen. En hoe we als NXT konden doen waar we goed in zijn: kijken naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke dilemma’s, samen mét de klant werken en met elkaar de vraag stellen: kan het ook zo? Een typische NXT sessie met zowel tevreden adviseurs als een tevreden klant. Hans Willem Pas, Teammanager KCC-Burgerzaken: ‘Het was een waar genoegen om met NXT samen te werken en het heeft onze verwachtingen echt overtroffen. De sessie bracht nieuwe ideeën en inzichten waar we nu mee verder kunnen’.

Wilt u samen met GalanNXT sparren over het coronaproof organiseren van de verkiezingen in uw gemeente? Neem dan contact op met Marten ten Kleij, mtenkleij@galannxt.nl.

Afgelopen weken werden we vooral geboeid door de verkiezingen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland komen de verkiezingen alweer dichtbij. Op woensdag 17 maart vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats en moet elke gemeente ervoor zorgen dat er coronaproof gestemd kan worden. De gemeente Apeldoorn vroeg GalanNXT om wat extra denkkracht, wat resulteerde in een vruchtbare ochtend met bruikbare inzichten en nieuwe inspiratie.

Opnieuw innoveren
Nadat de gemeente Apeldoorn in 2019 de nodige tijd had geïnvesteerd in een toekomstbestendig plan voor het organiseren van verkiezingen, bleek dat de komende verkiezingen alsnog om extra tijd en energie zullen gaan vragen. Door de coronacrisis komen er verschillende nieuwe uitdagingen bij zoals: welke locaties kunnen we nog gebruiken? Hoeveel nieuwe locaties hebben we eventueel nodig en zijn die er? Een deel van de bezetting van de stembureaus maakt deel uit van een kwetsbare doelgroep, hoe gaan we deze vervangen? Dit jaar blijkt maar weer dat de toekomst niet valt te voorspellen, dus dat ook een toekomstbestendig plan opnieuw om innovatie kan vragen.

Dit zijn de typische vraagstukken waarbij wij onze ‘kan het ook zo?’ benadering in de praktijk kunnen brengen.

Sparren met NXT
Toen ik (Marten ten Kleij) werd benaderd door de verantwoordelijk teammanager bij de gemeente Apeldoorn om mee te denken op dit vraagstuk waren wij direct enthousiast. Dit zijn de typische vraagstukken waarbij wij onze ‘kan het ook zo?’ benadering in de praktijk kunnen brengen! We organiseerden een digitale werksessie met interactief programma, waar we keken naar verschillende onderdelen van het vraagstuk. Hoe kunnen we het gedrag van de kiezers beïnvloeden om ze zo goed mogelijk te spreiden? Kunnen we samenwerken met onderwijs en bedrijfsleven? En hoe kan de interne organisatie beter/meer betrokken worden? Dat rondom de diverse aandachtspunten als wet- en regelgeving, bestaand beleid, communicatie en exposure, veiligheid en geografische aspecten van de gemeenten. Vanuit de verschillende onderdelen kwamen we tot de belangrijkste dilemma’s en kansen waar de gemeente Apeldoorn nu voor staat.

Dilemma’s en kansen
Kijkend naar de verkiezingen in coronatijd komen er enkele dilemma’s naar voren waar de gemeente afwegingen in moeten maken. Voorbeelden hiervan zijn het zoveel mogelijk inzetten van volmachten vs. de vrijheid van stemmen. Of de mogelijkheid tot grote coronaproof locaties buiten het centrum vs. bereikbaarheid van stembureaus. Er is hierin niet per definitie een goed of fout antwoord, maar in het totaal van de dilemma’s zal elke gemeente de juiste mix afwegingen moeten maken. Kansen die zich voor doen zijn het investeren in de communicatie en informatievoorziening naar verschillende doelgroepen en de samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven.

Het was een waar genoegen om met NXT samen te werken en het heeft onze verwachtingen echt overtroffen.

Typisch NXT
Na een inspirerende sessie was het mooi om te zien hoe we de gemeente Apeldoorn weer een stap verder hadden geholpen. En hoe we als NXT konden doen waar we goed in zijn: kijken naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke dilemma’s, samen mét de klant werken en met elkaar de vraag stellen: kan het ook zo? Een typische NXT sessie met zowel tevreden adviseurs als een tevreden klant. Hans Willem Pas, Teammanager KCC-Burgerzaken: ‘Het was een waar genoegen om met NXT samen te werken en het heeft onze verwachtingen echt overtroffen. De sessie bracht nieuwe ideeën en inzichten waar we nu mee verder kunnen’.

Wilt u samen met GalanNXT sparren over het coronaproof organiseren van de verkiezingen in uw gemeente? Neem dan contact op met Marten ten Kleij, mtenkleij@galannxt.nl.

BIO

Marten ten Kleij

Marten is onze kritische vriend die zich inleeft in de context en constructieve feedback geeft. En dat altijd met die grote glimlach op zijn gezicht. Vanuit zijn bedrijfskundige achtergrond en ruime ervaring op het gebied van samenwerken benadert hij al zijn opdrachten vanuit de menselijke kant.