Skip to content
NXT Step voor GalanNXT en voor Martijn, van pionieren naar gericht door ontwikkelen
23 november 2021

Na vijf jaar nemen we afscheid van Martijn Giezeman in zijn rol als trekker van GalanNXT. We bedanken hem voor al zijn enthousiasme en inzet. Gelukkig blijft Martijn vanaf de zijlijn betrokken als adviseur van de Galan Groep. In dit interview kijkt Martijn terug op zijn tijd en betrokkenheid bij NXT.

Hoe heb je jouw tijd als trekker ervaren?
Ik heb mijn circa vijf jaar bij/met NXT ervaren als een waardevolle fase in mijn carrière en in mijn leven. Het is toch iets bijzonders om zo nauw betrokken te zijn bij een initiatief dat van een idee tijdens een gesprek, zich ontwikkelt tot een volwaardig advieslabel en team van mooie mensen die samen werken aan een gedeelde bedoeling.

Het is toch iets bijzonders om zo nauw betrokken te zijn bij een initiatief dat van een idee tijdens een gesprek, zich ontwikkelt tot een volwaardig advieslabel en team van mooie mensen die samen werken aan een gedeelde bedoeling.

Voor mij was het vooral ook een ontwikkelproces. Van adviseur voor klanten naar kartrekker van een strategische verandering intern. Een zakelijke logica creëren op basis van de behoeften van onze klanten, collega’s en jongere adviseurs in de markt. Intern een leidende coalitie organiseren en (met vallen en opstaan 😊) een aansprekend een verhaal en concept ontwikkelen. En dit gezamenlijk vertalen naar een florerende, gezonde en ontwikkelgerichte organisatiecultuur passend binnen het grotere Galan-ecosysteem.

Ik heb hierdoor ook belangrijke kwaliteiten kunnen (door)ontwikkelen als leider, organisatieontwikkelaar en coachend leidinggevende en gezien hoe geweldig het is om samen te werken en bouwen met jonge enthousiaste leergierige collega’s en deze te kunnen koppelen aan seniore professionals. Win-win.

Zijn al je ‘dromen’ voor NXT uitgekomen?
Mijn dromen… Ik moet zeggen dat ik niet zo’n dromer ben. Ik ben meer een realist met idealen en doelen. En als ik kijk naar mijn idealen dan hebben we die volgens mij mooi een plek weten te geven in de NXT-cultuur. De belangrijkste kernwaarde van NXT is ook mijn belangrijkste kernwaarde: ‘ontwikkelingsgerichtheid’. Dat gekoppeld aan een grote maatschappelijke betrokkenheid, vertaald in de aspiratie om impact te hebben als ondernemende professional in betekenisvolle klussen voor onze klanten, zijn toch wel aspecten die kenmerkend zijn voor waar we voor staan en gaan als NXT.

De belangrijkste strategische doelstelling van verjonging van Galan hebben we zeker bereikt. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd zo’n 15-20 jaar gedaald is, sinds de start van NXT. Het directe effect komt daarbij natuurlijk van de 17 NXT-ers die we nu hebben, maar indirect zie je ook dat NXT een positieve uitwerking heeft op dertigers en veertigers (en vijftigers 😊) die zich willen aansluiten bij de Galan Groep.

Dus volgens mij zijn we op de goede weg. Uiteraard is er nog genoeg te doen in de faseovergang van ‘pionieren’ naar ‘gecontroleerde doorontwikkeling’ (om maar vrij te associëren op het vitaliteitsmodel van collega Freek Peters), maar dat is juist mooi. Dat geeft ook weer ruimte aan Herm van Veen en Marit Timmers die nu het stokje overnemen.

Wat hoop je nog voor NXT?
Daarvoor put ik uit een zeer inspirerend boek dat ik deze zomer gelezen heb over Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisaties (BOO), Een cultuur voor iedereen[1], van Robert Kegan. Dat is een vooraanstaande ontwikkelingspsycholoog van Harvard. Ik hoop dat NXT nog meer dan nu een cultuur zal cultiveren op basis van de principes van een BOO en daarin ook de Galan Groep blijft inspireren.

In een BOO wordt voortdurend in samenhang gewerkt aan Edge (persoonlijke en gezamenlijke groei-aspiraties), Home (een veilige en uitdagende leer-werk gemeenschap, ofwel thuisbasis) en Groove (gedeelde taal en leer-werk praktijken die ontwikkeling volledig integreren in het werk). Zie bijgaande figuur.

1.De drie dimensies van een BOO (Engels: DDO) en hun onderlinge samenhang, bron: An everyone culture, Robert Kegan cs. p. 86

Ik denk dat NXT als team al ver is op het gebied van het creëren van een psychologisch veilige leer-werk gemeenschap (Home), dat er nog meer focus mag komen op het bewust uitdagen om te groeien binnen projecten. Dat wil zeggen ontwikkelen en werken op projecten meer integreren on & near the job (Edge). In het boek wordt hiervoor de term ‘nothing extra’ gebruikt, om te laten zien dat ontwikkelen niet iets is dat je alleen op een heidag of in een opleiding doet. In de volgende fase zou in het ontwikkelprogramma en begeleiding door mentoren, businesspartners en de trekkers vanuit dat perspectief nog meer gefocust kunnen worden op het ontwerpen van structurele leer-werkpraktijken die ontwikkeling nog meer holistisch integreren in alle facetten van het werk (Groove).

Ook hoop ik dat NXT in staat zal zijn een mooie thuisbasis en voldoende ontwikkelperspectief en praktijk te bieden aan weer een nieuwe generatie NXT adviseurs die binnenkomen. Nu met in toenemende mate ook een achtergrond in de private en financiële sector, aansluitend bij de strategische ambitie van de Galan Groep voor de komende jaren. Maar daar heb ik alle vertrouwen in.

Zelf zal ik uiteraard nauw betrokken blijven bij NXT, bijvoorbeeld in een rol als mentor, businesspartner en/of coach. En natuurlijk samenwerkend en ontwikkelend in mooie klussen voor onze klanten!

 

[1] https://www.managementboek.nl/boek/9789081776332/een-cultuur-voor-iedereen-robert-kegan

Na vijf jaar nemen we afscheid van Martijn Giezeman in zijn rol als trekker van GalanNXT. We bedanken hem voor al zijn enthousiasme en inzet. Gelukkig blijft Martijn vanaf de zijlijn betrokken als adviseur van de Galan Groep. In dit interview kijkt Martijn terug op zijn tijd en betrokkenheid bij NXT.

Hoe heb je jouw tijd als trekker ervaren?
Ik heb mijn circa vijf jaar bij/met NXT ervaren als een waardevolle fase in mijn carrière en in mijn leven. Het is toch iets bijzonders om zo nauw betrokken te zijn bij een initiatief dat van een idee tijdens een gesprek, zich ontwikkelt tot een volwaardig advieslabel en team van mooie mensen die samen werken aan een gedeelde bedoeling.

Het is toch iets bijzonders om zo nauw betrokken te zijn bij een initiatief dat van een idee tijdens een gesprek, zich ontwikkelt tot een volwaardig advieslabel en team van mooie mensen die samen werken aan een gedeelde bedoeling.

Voor mij was het vooral ook een ontwikkelproces. Van adviseur voor klanten naar kartrekker van een strategische verandering intern. Een zakelijke logica creëren op basis van de behoeften van onze klanten, collega’s en jongere adviseurs in de markt. Intern een leidende coalitie organiseren en (met vallen en opstaan 😊) een aansprekend een verhaal en concept ontwikkelen. En dit gezamenlijk vertalen naar een florerende, gezonde en ontwikkelgerichte organisatiecultuur passend binnen het grotere Galan-ecosysteem.

Ik heb hierdoor ook belangrijke kwaliteiten kunnen (door)ontwikkelen als leider, organisatieontwikkelaar en coachend leidinggevende en gezien hoe geweldig het is om samen te werken en bouwen met jonge enthousiaste leergierige collega’s en deze te kunnen koppelen aan seniore professionals. Win-win.

Zijn al je ‘dromen’ voor NXT uitgekomen?
Mijn dromen… Ik moet zeggen dat ik niet zo’n dromer ben. Ik ben meer een realist met idealen en doelen. En als ik kijk naar mijn idealen dan hebben we die volgens mij mooi een plek weten te geven in de NXT-cultuur. De belangrijkste kernwaarde van NXT is ook mijn belangrijkste kernwaarde: ‘ontwikkelingsgerichtheid’. Dat gekoppeld aan een grote maatschappelijke betrokkenheid, vertaald in de aspiratie om impact te hebben als ondernemende professional in betekenisvolle klussen voor onze klanten, zijn toch wel aspecten die kenmerkend zijn voor waar we voor staan en gaan als NXT.

De belangrijkste strategische doelstelling van verjonging van Galan hebben we zeker bereikt. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd zo’n 15-20 jaar gedaald is, sinds de start van NXT. Het directe effect komt daarbij natuurlijk van de 17 NXT-ers die we nu hebben, maar indirect zie je ook dat NXT een positieve uitwerking heeft op dertigers en veertigers (en vijftigers 😊) die zich willen aansluiten bij de Galan Groep.

Dus volgens mij zijn we op de goede weg. Uiteraard is er nog genoeg te doen in de faseovergang van ‘pionieren’ naar ‘gecontroleerde doorontwikkeling’ (om maar vrij te associëren op het vitaliteitsmodel van collega Freek Peters), maar dat is juist mooi. Dat geeft ook weer ruimte aan Herm van Veen en Marit Timmers die nu het stokje overnemen.

Wat hoop je nog voor NXT?
Daarvoor put ik uit een zeer inspirerend boek dat ik deze zomer gelezen heb over Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisaties (BOO), Een cultuur voor iedereen[1], van Robert Kegan. Dat is een vooraanstaande ontwikkelingspsycholoog van Harvard. Ik hoop dat NXT nog meer dan nu een cultuur zal cultiveren op basis van de principes van een BOO en daarin ook de Galan Groep blijft inspireren.

In een BOO wordt voortdurend in samenhang gewerkt aan Edge (persoonlijke en gezamenlijke groei-aspiraties), Home (een veilige en uitdagende leer-werk gemeenschap, ofwel thuisbasis) en Groove (gedeelde taal en leer-werk praktijken die ontwikkeling volledig integreren in het werk). Zie bijgaande figuur.

1.De drie dimensies van een BOO (Engels: DDO) en hun onderlinge samenhang, bron: An everyone culture, Robert Kegan cs. p. 86

Ik denk dat NXT als team al ver is op het gebied van het creëren van een psychologisch veilige leer-werk gemeenschap (Home), dat er nog meer focus mag komen op het bewust uitdagen om te groeien binnen projecten. Dat wil zeggen ontwikkelen en werken op projecten meer integreren on & near the job (Edge). In het boek wordt hiervoor de term ‘nothing extra’ gebruikt, om te laten zien dat ontwikkelen niet iets is dat je alleen op een heidag of in een opleiding doet. In de volgende fase zou in het ontwikkelprogramma en begeleiding door mentoren, businesspartners en de trekkers vanuit dat perspectief nog meer gefocust kunnen worden op het ontwerpen van structurele leer-werkpraktijken die ontwikkeling nog meer holistisch integreren in alle facetten van het werk (Groove).

Ook hoop ik dat NXT in staat zal zijn een mooie thuisbasis en voldoende ontwikkelperspectief en praktijk te bieden aan weer een nieuwe generatie NXT adviseurs die binnenkomen. Nu met in toenemende mate ook een achtergrond in de private en financiële sector, aansluitend bij de strategische ambitie van de Galan Groep voor de komende jaren. Maar daar heb ik alle vertrouwen in.

Zelf zal ik uiteraard nauw betrokken blijven bij NXT, bijvoorbeeld in een rol als mentor, businesspartner en/of coach. En natuurlijk samenwerkend en ontwikkelend in mooie klussen voor onze klanten!

 

[1] https://www.managementboek.nl/boek/9789081776332/een-cultuur-voor-iedereen-robert-kegan

BIO


Martijn Giezeman

Martijn Giezeman is initiatiefnemer en trekker van GalanNXT. In een serie blogs betoogt hij waarom de tijd nú rijp is voor de frisse en uitgesproken aanpak van een nieuwe generatie.