Skip to content
Complementariteit bij GalanNXT
01 februari 2019

De term ‘complementair werken’ oftewel ‘elkaar aanvullen’ is momenteel een hype bij organisaties en managers van teams. In deze blog bespreken we wat complementair werken van een team vraagt en laten we zien hoe we complementariteit bij GalanNXT in de praktijk brengen.

 

Complementair werken: nuttig, maar het vraagt wel om een investering

Door teams te vormen waarbij medewerkers elkaar aanvullen, zorg je voor meer diversiteit aan kwaliteiten en heb je als groep meer te bieden. Dit vraagt echter een investering van het team. Allereerst moeten mensen hun talenten en valkuilen erkennen en deze durven te delen met het team. Praten over je talent wordt nog vaak gezien als opscheppen en het erkennen van een valkuil als falen. Belangrijk dus om als team een veilig sfeer te creëren waarin je met elkaar open bent over valkuilen en talenten. Daarnaast is het elkaar helpen bij het erkennen en inzetten van talenten belangrijk. Mensen kunnen hun eigen talenten als normaal zien of zelfs als eigen standaard hanteren ten aanzien van benodigde kwaliteiten voor een bepaald werk. Tot slot is er ook een portie geduld nodig. Wanneer teamleden elk andere ideeën aandragen en andere werkwijzen hanteren, kost het begrijpen van elkaars standpunt en het ergens over eens worden vaak wat meer tijd. Besluitvormingsprocessen kunnen hierdoor langer duren, al zijn de besluiten zelf vaak wel van hogere kwaliteit.

Zo doen we dat bij GalanNXT

Bij GalanNXT proberen we al zo veel mogelijk complementair te werken. Dit zie je terugkomen op drie niveaus. Allereerst zoeken de NXT-adviseurs gericht onderling collega’s op die op een andere manier over een klantvraag na kunnen denken. Daarnaast richt NXT zich bewust op het brengen van complementariteit op de Galan Groep, waarbij wij als ‘jonge adviseurs’ zorgen voor enthousiasme, energie en een andere kijken op de maatschappij  en de adviseurs van de Galan Groep ons verrijken met hun jarenlange (levens)ervaring. Tot slot zoeken we graag samenwerking met externe partners op om onze kennis en vaardigheden te bundelen en verrijken. Hierdoor kunnen wij op een complementaire wijze meer waarde bieden aan onze opdrachtgevers.

Een voorbeeld

Afgelopen maand is complementariteit onder andere ingezet  tijdens een brainstormsessie voor een aanbesteding. Het team was samengesteld uit NXT-adviseurs, Herm en Jessica, een collega van de Galan Groep en een externe partner. Waar de één zich voornamelijk richtte op systemen en data, kwam de ander met verschillende theorieën over psychologie en teamontwikkeling. Tijdens de sessie was er soms wat meer tijd nodig om de verschillende ideeën aan elkaar uit te leggen, maar uiteindelijk versterkten deze ideeën elkaar en zijn zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van de organisatie terug te vinden in de opbrengst. Ook Jessica, voor wie dit haar eerste aanbesteding was, voelde zich van toegevoegde waarde: “Qua inhoud wist ik het minst van het onderwerp, maar ik ben wel goed in het filteren van informatie en koers houden binnen een proces. Hierdoor kon ik het overzicht houden over alle uiteenlopende ideeën en hield ik oog voor wat de opdrachtgever nu echt van ons vroeg. Hierdoor was ik zonder inhoudelijke expertise juist een aanvulling op het team.”

 

Vragen of opmerkingen over complementariteit of over GalanNXT in het algemeen? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs!

De term ‘complementair werken’ oftewel ‘elkaar aanvullen’ is momenteel een hype bij organisaties en managers van teams. In deze blog bespreken we wat complementair werken van een team vraagt en laten we zien hoe we complementariteit bij GalanNXT in de praktijk brengen.

 

Complementair werken: nuttig, maar het vraagt wel om een investering

Door teams te vormen waarbij medewerkers elkaar aanvullen, zorg je voor meer diversiteit aan kwaliteiten en heb je als groep meer te bieden. Dit vraagt echter een investering van het team. Allereerst moeten mensen hun talenten en valkuilen erkennen en deze durven te delen met het team. Praten over je talent wordt nog vaak gezien als opscheppen en het erkennen van een valkuil als falen. Belangrijk dus om als team een veilig sfeer te creëren waarin je met elkaar open bent over valkuilen en talenten. Daarnaast is het elkaar helpen bij het erkennen en inzetten van talenten belangrijk. Mensen kunnen hun eigen talenten als normaal zien of zelfs als eigen standaard hanteren ten aanzien van benodigde kwaliteiten voor een bepaald werk. Tot slot is er ook een portie geduld nodig. Wanneer teamleden elk andere ideeën aandragen en andere werkwijzen hanteren, kost het begrijpen van elkaars standpunt en het ergens over eens worden vaak wat meer tijd. Besluitvormingsprocessen kunnen hierdoor langer duren, al zijn de besluiten zelf vaak wel van hogere kwaliteit.

Zo doen we dat bij GalanNXT

Bij GalanNXT proberen we al zo veel mogelijk complementair te werken. Dit zie je terugkomen op drie niveaus. Allereerst zoeken de NXT-adviseurs gericht onderling collega’s op die op een andere manier over een klantvraag na kunnen denken. Daarnaast richt NXT zich bewust op het brengen van complementariteit op de Galan Groep, waarbij wij als ‘jonge adviseurs’ zorgen voor enthousiasme, energie en een andere kijken op de maatschappij  en de adviseurs van de Galan Groep ons verrijken met hun jarenlange (levens)ervaring. Tot slot zoeken we graag samenwerking met externe partners op om onze kennis en vaardigheden te bundelen en verrijken. Hierdoor kunnen wij op een complementaire wijze meer waarde bieden aan onze opdrachtgevers.

Een voorbeeld

Afgelopen maand is complementariteit onder andere ingezet  tijdens een brainstormsessie voor een aanbesteding. Het team was samengesteld uit NXT-adviseurs, Herm en Jessica, een collega van de Galan Groep en een externe partner. Waar de één zich voornamelijk richtte op systemen en data, kwam de ander met verschillende theorieën over psychologie en teamontwikkeling. Tijdens de sessie was er soms wat meer tijd nodig om de verschillende ideeën aan elkaar uit te leggen, maar uiteindelijk versterkten deze ideeën elkaar en zijn zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van de organisatie terug te vinden in de opbrengst. Ook Jessica, voor wie dit haar eerste aanbesteding was, voelde zich van toegevoegde waarde: “Qua inhoud wist ik het minst van het onderwerp, maar ik ben wel goed in het filteren van informatie en koers houden binnen een proces. Hierdoor kon ik het overzicht houden over alle uiteenlopende ideeën en hield ik oog voor wat de opdrachtgever nu echt van ons vroeg. Hierdoor was ik zonder inhoudelijke expertise juist een aanvulling op het team.”

 

Vragen of opmerkingen over complementariteit of over GalanNXT in het algemeen? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs!

BIO

Jessica van der Plas

Jessica is onze resultaatgerichte idealist. Zij helpt organisaties met haar combinatie van doelgerichtheid en flexibiliteit.