Met Liberating Structures het eigenaarschap vergroten en draagvlak creëren