Skip to content
Met agile werken vergroot Marit de potentie en creativiteit van medewerkers
02 maart 2021

Deze maand sprak Anne met GalanNXT-adviseur Marit Timmers over de opleiding die zij de afgelopen maand gevolgd heeft. In deze blog vertelt Marit dat agile werken meer is dan het toepassen van een kunstje. Het gaat om de mindset van teams en organisaties. Op de juiste manier samenwerken om organisatiedoelen te bereiken. En met name gaat het om haar uiteindelijke doel: het vergroten van werkgeluk bij werknemers en het verbeteren van de resultaten van organisaties.

Marit, welke training heb je gevolgd?
Ik volgde de opleiding Agile Coach van de Agile Scrum Group. In deze training leer je organisaties (verder) te helpen in agile werken. Je kijkt op zowel strategisch, als tactisch en operationeel niveau naar wat er nodig is om de organisatie verder te helpen bij hun doelen ten aanzien van agile werken.

Dus als agile coach kun jij organisaties en teams naar een hoger niveau tillen wat betreft agile werken, ongeacht of ze beginnende zijn met agile, of al ervaring hebben?
Inderdaad. Als agile coach kun je verschillende rollen aannemen en in al die rollen heb ik ook training gehad. Aan organisaties en teams die voor het eerst met agile gaan werken geef ik trainingen. Dan vertel ik waar het concept agile vandaan komt en laat ik ze kennismaken met het agile manifesto.

Maar ook gaan we dieper in op het doel en wat de organisatie ermee wil bereiken. En dan geef ik trainingen over ‘wat houdt het in’, ‘welke verschillende raamwerken kent agile werken’ en ‘wat past het beste bij dit team’. Maar je hebt ook teams die al gewend zijn aan agile werken. Voor deze teams leerde ik hoe ik mezelf inzet als coach om hen volledig zelfstandig te laten werken met agile.

Mijn uiteindelijke doel? Organisaties begeleiden in het zijn van een gezonde organisatie, waarin nóg betere resultaten worden behaald.

Waarom heb je gekozen voor deze opleiding?
Ik heb in eerdere projecten de rol van zowel scrum master als product owner gehad. Daarbij wilde ik er telkens voor zorgen dat de teams zelfstandiger werden. Dus ik wilde mezelf zo snel mogelijk overbodig maken. Maar bovendien had ik dan ook de wens dat het niet bij enkel dat team zou blijven. Soms merkte ik bijvoorbeeld dat het team waarin ik scrum implementeerde eigenlijk onvoldoende multidisciplinair was samengesteld. Het was nodig om het agile werken op een hoger niveau te tillen en tactisch te kijken naar de teamindeling over de huidige teams heen. Om met elkaar te kijken naar hoe de organisatiedoelen beter behaald konden worden.

Wilde je de agile-filosofie verder laten groeien in die organisatie?
Nee, niet zozeer. Ik wil organisaties ondersteunen om de kracht uit het agile werken te halen. Om hiermee écht een betere organisatie te worden, zowel voor de werknemer als voor de klant. Voor mij is agile werken een van de mogelijkheden om organisaties hierin weer een stap verder te brengen.

Heeft de opleiding jou handvatten geboden om hiermee aan de slag te gaan?
Zeker. Ik heb raamwerken leren toepassen voor organisatie-inrichting, voor de implementatie van agile werken en die bij verschillende type werkzaamheden passen. Daarnaast heb ik handvatten gekregen om te kijken welke ondersteuning de organisatie, teams en medewerkers op dit moment nodig hebben. Hiervoor heb ik theorie en vaardigheden geleerd.

Welk inzicht blijft jou het meest bij?
Om heel bewust te kijken naar welke rol als begeleider je inzet op welk moment. Daarnaast heb ik geleerd om, tijdens het opzetten van een training, te kijken naar de verschillende manieren waarop mensen leren. In de opleiding heb ik dit kunnen oefenen door zelf trainingen te bouwen en te geven die verschillende leerstijlen ondersteunen. De doeners leren door te doen. De visionairs, die zich graag dingen voorstellen, leren door echt iets voor zich te zien. De echte denkers willen veel theorie. En de beslissers willen nieuwe stof op iets kunnen toepassen. Het is super waardevol dat ik deze verschillende leerstijlen nu in mijn trainingen kan ondersteunen.

Dat klinkt goed. Deze vaardigheden zijn natuurlijk ook breder inzetbaar in jouw werk als organisatieadviseur.
Exact. Ik merkte dat ik veel theorie uit de training al kende, zoals de fasen van groepsvorming: forming, storming, norming en performing. Maar ook de piramide van Lencioni, over het herkennen van de belangrijkste valkuilen van een team. In deze training zijn al deze theorieën aan elkaar gelinkt en heb ik handvatten gekregen om adequaat te handelen. Het schakelen naar wat nodig is op welk moment, op welk niveau en in welke taal dit overgebracht moet worden in de organisatie, dat vind ik heel tof.

De puzzelstukjes vielen op zijn plaats tijdens de opleiding. Kun je een voorbeeld geven hoe je de opgedane kennis nu toepast in de praktijk?
Bij mijn huidige opdracht zitten we in de beginfase van de implementatie van een planningstool. Daar probeer ik de kennis uit mijn opleiding bewuster in te zetten door meer trainingsmomenten te plannen. Daarbij bekijk ik per individu waar iemand staat. We hebben één tool te implementeren, maar omdat het ene cluster binnen de planningsafdeling al verder is dan het andere, bekijk ik per situatie en zelfs per teamlid hoe ik de trainingen en leermomenten vormgeef. Maar Anne, wij zitten natuurlijk samen in dezelfde opdracht, dus ik ben ook wel benieuwd of jij het merkt dat ik het team op andere manieren probeer te ontwikkelen?

Anne: Zeker! Wat me vooral bijblijft is een teamupdate die jij met Jessica deed over de planningstool. Voor veel teamleden was de tool nog nieuw en kan de implementatie best spannend zijn. Met behulp van afbeeldingen en beeldspraak over een supermarkt gaven jullie treffend het doel en het nut van de tool weer. Jullie speelden erg goed in op de behoefte van het team op dat moment. Na de teammeeting kwamen er direct enthousiaste en nieuwsgierige vragen en initiatieven om mee te denken. Dat vond ik super geslaagd, want uiteindelijk willen we samen met het team de tool bouwen en optimaliseren zodat het hun werkzaamheden zo goed mogelijk ondersteunt.

Ten slotte ben ik benieuwd wat jouw ambitie is met betrekking tot de Agile Coach opleiding en de opgedane kennis.
Mijn uiteindelijke doel is dat ik in staat ben om organisaties zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en ondersteunen in het zijn van een gezonde organisatie, waarin nóg betere resultaten worden behaald. Ik zie dat tweeledig. Het moet voor de werknemers een fijne organisatie zijn en tegelijkertijd moeten er voor de klanten de juiste dingen uitkomen.

De methodiek en de verschillende raamwerken van agile werken geven veel verantwoordelijkheid aan de medewerkers zelf. En daar geloof ik heel erg in. Er zit veel potentie en creativiteit bij medewerkers. Zij zijn het beste in staat om aan te sluiten bij de klantwensen. Door hen een actievere rol te geven, ben ik ervan overtuigd dat hun werkgeluk toeneemt. Tegelijkertijd zorgt het voor betere resultaten voor de organisatie, die bovendien beter aansluiten bij wat de klant eigenlijk wil.

Het gaat mij echt om het stimuleren van een growth mindset bij medewerkers en bij de organisatie, waardoor je uiteindelijk met elkaar veel meer kunt bereiken en ook positiever in het werk en in het leven komt te staan.

Deze maand sprak Anne met GalanNXT-adviseur Marit Timmers over de opleiding die zij de afgelopen maand gevolgd heeft. In deze blog vertelt Marit dat agile werken meer is dan het toepassen van een kunstje. Het gaat om de mindset van teams en organisaties. Op de juiste manier samenwerken om organisatiedoelen te bereiken. En met name gaat het om haar uiteindelijke doel: het vergroten van werkgeluk bij werknemers en het verbeteren van de resultaten van organisaties.

Marit, welke training heb je gevolgd?
Ik volgde de opleiding Agile Coach van de Agile Scrum Group. In deze training leer je organisaties (verder) te helpen in agile werken. Je kijkt op zowel strategisch, als tactisch en operationeel niveau naar wat er nodig is om de organisatie verder te helpen bij hun doelen ten aanzien van agile werken.

Dus als agile coach kun jij organisaties en teams naar een hoger niveau tillen wat betreft agile werken, ongeacht of ze beginnende zijn met agile, of al ervaring hebben?
Inderdaad. Als agile coach kun je verschillende rollen aannemen en in al die rollen heb ik ook training gehad. Aan organisaties en teams die voor het eerst met agile gaan werken geef ik trainingen. Dan vertel ik waar het concept agile vandaan komt en laat ik ze kennismaken met het agile manifesto.

Maar ook gaan we dieper in op het doel en wat de organisatie ermee wil bereiken. En dan geef ik trainingen over ‘wat houdt het in’, ‘welke verschillende raamwerken kent agile werken’ en ‘wat past het beste bij dit team’. Maar je hebt ook teams die al gewend zijn aan agile werken. Voor deze teams leerde ik hoe ik mezelf inzet als coach om hen volledig zelfstandig te laten werken met agile.

Mijn uiteindelijke doel? Organisaties begeleiden in het zijn van een gezonde organisatie, waarin nóg betere resultaten worden behaald.

Waarom heb je gekozen voor deze opleiding?
Ik heb in eerdere projecten de rol van zowel scrum master als product owner gehad. Daarbij wilde ik er telkens voor zorgen dat de teams zelfstandiger werden. Dus ik wilde mezelf zo snel mogelijk overbodig maken. Maar bovendien had ik dan ook de wens dat het niet bij enkel dat team zou blijven. Soms merkte ik bijvoorbeeld dat het team waarin ik scrum implementeerde eigenlijk onvoldoende multidisciplinair was samengesteld. Het was nodig om het agile werken op een hoger niveau te tillen en tactisch te kijken naar de teamindeling over de huidige teams heen. Om met elkaar te kijken naar hoe de organisatiedoelen beter behaald konden worden.

Wilde je de agile-filosofie verder laten groeien in die organisatie?
Nee, niet zozeer. Ik wil organisaties ondersteunen om de kracht uit het agile werken te halen. Om hiermee écht een betere organisatie te worden, zowel voor de werknemer als voor de klant. Voor mij is agile werken een van de mogelijkheden om organisaties hierin weer een stap verder te brengen.

Heeft de opleiding jou handvatten geboden om hiermee aan de slag te gaan?
Zeker. Ik heb raamwerken leren toepassen voor organisatie-inrichting, voor de implementatie van agile werken en die bij verschillende type werkzaamheden passen. Daarnaast heb ik handvatten gekregen om te kijken welke ondersteuning de organisatie, teams en medewerkers op dit moment nodig hebben. Hiervoor heb ik theorie en vaardigheden geleerd.

Welk inzicht blijft jou het meest bij?
Om heel bewust te kijken naar welke rol als begeleider je inzet op welk moment. Daarnaast heb ik geleerd om, tijdens het opzetten van een training, te kijken naar de verschillende manieren waarop mensen leren. In de opleiding heb ik dit kunnen oefenen door zelf trainingen te bouwen en te geven die verschillende leerstijlen ondersteunen. De doeners leren door te doen. De visionairs, die zich graag dingen voorstellen, leren door echt iets voor zich te zien. De echte denkers willen veel theorie. En de beslissers willen nieuwe stof op iets kunnen toepassen. Het is super waardevol dat ik deze verschillende leerstijlen nu in mijn trainingen kan ondersteunen.

Dat klinkt goed. Deze vaardigheden zijn natuurlijk ook breder inzetbaar in jouw werk als organisatieadviseur.
Exact. Ik merkte dat ik veel theorie uit de training al kende, zoals de fasen van groepsvorming: forming, storming, norming en performing. Maar ook de piramide van Lencioni, over het herkennen van de belangrijkste valkuilen van een team. In deze training zijn al deze theorieën aan elkaar gelinkt en heb ik handvatten gekregen om adequaat te handelen. Het schakelen naar wat nodig is op welk moment, op welk niveau en in welke taal dit overgebracht moet worden in de organisatie, dat vind ik heel tof.

De puzzelstukjes vielen op zijn plaats tijdens de opleiding. Kun je een voorbeeld geven hoe je de opgedane kennis nu toepast in de praktijk?
Bij mijn huidige opdracht zitten we in de beginfase van de implementatie van een planningstool. Daar probeer ik de kennis uit mijn opleiding bewuster in te zetten door meer trainingsmomenten te plannen. Daarbij bekijk ik per individu waar iemand staat. We hebben één tool te implementeren, maar omdat het ene cluster binnen de planningsafdeling al verder is dan het andere, bekijk ik per situatie en zelfs per teamlid hoe ik de trainingen en leermomenten vormgeef. Maar Anne, wij zitten natuurlijk samen in dezelfde opdracht, dus ik ben ook wel benieuwd of jij het merkt dat ik het team op andere manieren probeer te ontwikkelen?

Anne: Zeker! Wat me vooral bijblijft is een teamupdate die jij met Jessica deed over de planningstool. Voor veel teamleden was de tool nog nieuw en kan de implementatie best spannend zijn. Met behulp van afbeeldingen en beeldspraak over een supermarkt gaven jullie treffend het doel en het nut van de tool weer. Jullie speelden erg goed in op de behoefte van het team op dat moment. Na de teammeeting kwamen er direct enthousiaste en nieuwsgierige vragen en initiatieven om mee te denken. Dat vond ik super geslaagd, want uiteindelijk willen we samen met het team de tool bouwen en optimaliseren zodat het hun werkzaamheden zo goed mogelijk ondersteunt.

Ten slotte ben ik benieuwd wat jouw ambitie is met betrekking tot de Agile Coach opleiding en de opgedane kennis.
Mijn uiteindelijke doel is dat ik in staat ben om organisaties zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en ondersteunen in het zijn van een gezonde organisatie, waarin nóg betere resultaten worden behaald. Ik zie dat tweeledig. Het moet voor de werknemers een fijne organisatie zijn en tegelijkertijd moeten er voor de klanten de juiste dingen uitkomen.

De methodiek en de verschillende raamwerken van agile werken geven veel verantwoordelijkheid aan de medewerkers zelf. En daar geloof ik heel erg in. Er zit veel potentie en creativiteit bij medewerkers. Zij zijn het beste in staat om aan te sluiten bij de klantwensen. Door hen een actievere rol te geven, ben ik ervan overtuigd dat hun werkgeluk toeneemt. Tegelijkertijd zorgt het voor betere resultaten voor de organisatie, die bovendien beter aansluiten bij wat de klant eigenlijk wil.

Het gaat mij echt om het stimuleren van een growth mindset bij medewerkers en bij de organisatie, waardoor je uiteindelijk met elkaar veel meer kunt bereiken en ook positiever in het werk en in het leven komt te staan.

BIO
Marit Timmers

Gericht op de zorg van morgen zet zij zich in om nieuwe technieken in de zorg te omarmen, beschikbare data beter te gebruiken en daarbij de mens centraal te blijven stellen.