Skip to content
In gesprek met Vinitha over haar rol als onderzoeker en adviseur
25 maart 2021

Vinitha heeft, voordat zij als adviseur bij GalanNXT startte, opdrachten gedaan voor verschillende publieke en semipublieke organisaties. Ze kijkt terug op haar meest recente onderzoek naar klokkenluiden. In dit blog deelt Vinitha haar ervaringen met haar rol als onderzoeker en adviseur en vertelt ze over de inzichten zij meeneemt in haar huidige werkzaamheden.

Vinitha, jij werkt sinds november bij GalanNXT. Hiervoor deed je onderzoek op verschillende thema’s binnen publieke en semipublieke organisaties. Kun je wat vertellen over jouw recente onderzoek naar klokkenluiden?

De publieke belangstelling in het fenomeen klokkenluiden, het melden van een misstand, is de afgelopen jaren gegroeid. Het is een onderwerp dat gepaard gaat met verschillende meningen en roept zowel positieve als negatieve gevoelens op. Daarnaast is het een maatschappelijk relevant thema en raakt het de samenleving waarin integriteit, transparantie, vertrouwen en openheid steeds belangrijker zijn. Ik heb samen met mijn collega’s onderzocht wat de ervaringen van melders zijn met het proces van klokkenluiden en wat de gevolgen hiervan zijn voor de melder. De nadruk lag met name in de lessen die we kunnen we trekken uit dat proces.

Wat was jouw rol in dit onderzoek?              

Veel onderzoeken starten vanuit nieuwsgierigheid in een bepaald fenomeen. Zo is dit onderzoek ook gestart. Allereerst heb ik het vraagstuk afgebakend en geconcretiseerd. Oftewel wat is nu precies hetgeen wat onderzocht wordt. Dit vraagt het stellen van verdiepende vragen, grondig analyseren, het herkennen van patronen en knelpunten en weten waar je de juiste informatie vandaan kunt halen. Vervolgens heb ik het onderzoek ontworpen en uitgevoerd. Door middel van diepte-interviews hebben we melders gevraagd naar hun ervaringen met het proces door te vragen hun verhaal te delen. Daarnaast was ik de schakel met de respondenten. In onderzoek is het belangrijk om integer en transparant met respondenten en hun data om te gaan. Naast het opstellen van een goed plan van aanpak, vergt dit stevige communicatie-skills en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de respondenten. Tot slot heb ik de onderzoeksbevindingen geanalyseerd, overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht en dit opgeschreven. Dit vraagt sterke analytische- en schrijfvaardigheden.

Door mijn gesprekspartners op hun gemak te stellen gaf ik hun ruimte voor het verhaal.

Het onderwerp klokkenluiden is natuurlijk een gevoelig onderwerp. Hoe ging jij hiermee om in dit onderzoek?

Door mijn gesprekspartners op hun gemak te stellen en hun ruimte te geven voor het verhaal. In plaats van dat jij degene bent die de vragen stelt, laat je de gesprekspartner in ‘the lead’. Het is belangrijk om goed te luisteren, na te gaan of je zaken goed interpreteert, je in te leven in de ander en hier begrip voor te tonen. Mijn achtergrond als psycholoog is tijdens dit soort gesprekken erg waardevol. Tot slot reflecteerde ik regelmatig met mijn collega-onderzoeker over de inhoud en over de invloed van het gesprek op mij als persoon.

 Het heeft me geleerd om alert te zijn op emotionele ladingen en de impact van de werkomgeving op jou als mens en persoon.

 Welk inzicht blijft jou het meest bij? Hoe neem je dit mee in je huidige werk?

Het onderzoek heeft me geleerd om alert te zijn op emotionele ladingen en de impact van de werkomgeving op mij als mens en persoon. Daarnaast heeft het me geleerd dat het belangrijk is om empathie te tonen en toch emotionele afstand te houden. Zo is het in het advieswerk belangrijk om inhoudelijk op de hoogte te zijn bij een project of de organisatie waarin je werkzaam bent, maar is het ook belangrijk om voldoende afstand te houden en met een helikopterview te kijken. Zo kun je de benodigde kritische en reflecterende vragen blijven stellen.

Ben je nieuwsgierig naar het onderzoek van Vinitha?
Lees het volledige onderzoek hier.

Vinitha heeft, voordat zij als adviseur bij GalanNXT startte, opdrachten gedaan voor verschillende publieke en semipublieke organisaties. Ze kijkt terug op haar meest recente onderzoek naar klokkenluiden. In dit blog deelt Vinitha haar ervaringen met haar rol als onderzoeker en adviseur en vertelt ze over de inzichten zij meeneemt in haar huidige werkzaamheden.

Vinitha, jij werkt sinds november bij GalanNXT. Hiervoor deed je onderzoek op verschillende thema’s binnen publieke en semipublieke organisaties. Kun je wat vertellen over jouw recente onderzoek naar klokkenluiden?

De publieke belangstelling in het fenomeen klokkenluiden, het melden van een misstand, is de afgelopen jaren gegroeid. Het is een onderwerp dat gepaard gaat met verschillende meningen en roept zowel positieve als negatieve gevoelens op. Daarnaast is het een maatschappelijk relevant thema en raakt het de samenleving waarin integriteit, transparantie, vertrouwen en openheid steeds belangrijker zijn. Ik heb samen met mijn collega’s onderzocht wat de ervaringen van melders zijn met het proces van klokkenluiden en wat de gevolgen hiervan zijn voor de melder. De nadruk lag met name in de lessen die we kunnen we trekken uit dat proces.

Wat was jouw rol in dit onderzoek?              

Veel onderzoeken starten vanuit nieuwsgierigheid in een bepaald fenomeen. Zo is dit onderzoek ook gestart. Allereerst heb ik het vraagstuk afgebakend en geconcretiseerd. Oftewel wat is nu precies hetgeen wat onderzocht wordt. Dit vraagt het stellen van verdiepende vragen, grondig analyseren, het herkennen van patronen en knelpunten en weten waar je de juiste informatie vandaan kunt halen. Vervolgens heb ik het onderzoek ontworpen en uitgevoerd. Door middel van diepte-interviews hebben we melders gevraagd naar hun ervaringen met het proces door te vragen hun verhaal te delen. Daarnaast was ik de schakel met de respondenten. In onderzoek is het belangrijk om integer en transparant met respondenten en hun data om te gaan. Naast het opstellen van een goed plan van aanpak, vergt dit stevige communicatie-skills en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de respondenten. Tot slot heb ik de onderzoeksbevindingen geanalyseerd, overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht en dit opgeschreven. Dit vraagt sterke analytische- en schrijfvaardigheden.

Door mijn gesprekspartners op hun gemak te stellen gaf ik hun ruimte voor het verhaal.

Het onderwerp klokkenluiden is natuurlijk een gevoelig onderwerp. Hoe ging jij hiermee om in dit onderzoek?

Door mijn gesprekspartners op hun gemak te stellen en hun ruimte te geven voor het verhaal. In plaats van dat jij degene bent die de vragen stelt, laat je de gesprekspartner in ‘the lead’. Het is belangrijk om goed te luisteren, na te gaan of je zaken goed interpreteert, je in te leven in de ander en hier begrip voor te tonen. Mijn achtergrond als psycholoog is tijdens dit soort gesprekken erg waardevol. Tot slot reflecteerde ik regelmatig met mijn collega-onderzoeker over de inhoud en over de invloed van het gesprek op mij als persoon.

 Het heeft me geleerd om alert te zijn op emotionele ladingen en de impact van de werkomgeving op jou als mens en persoon.

 Welk inzicht blijft jou het meest bij? Hoe neem je dit mee in je huidige werk?

Het onderzoek heeft me geleerd om alert te zijn op emotionele ladingen en de impact van de werkomgeving op mij als mens en persoon. Daarnaast heeft het me geleerd dat het belangrijk is om empathie te tonen en toch emotionele afstand te houden. Zo is het in het advieswerk belangrijk om inhoudelijk op de hoogte te zijn bij een project of de organisatie waarin je werkzaam bent, maar is het ook belangrijk om voldoende afstand te houden en met een helikopterview te kijken. Zo kun je de benodigde kritische en reflecterende vragen blijven stellen.

Ben je nieuwsgierig naar het onderzoek van Vinitha?
Lees het volledige onderzoek hier.

BIOVinitha Siebers

De afgelopen jaren heeft Vinitha advisering en praktijkgericht onderzoek gedaan op diverse thema’s binnen publieke organisaties zoals cultuur, leiderschap, toezicht, klokkenluiden of auditing.