Skip to content
Hart voor de samenleving, hart voor werk
22 juni 2018

Hoe houden we onze samenleving, een SAMENleving? Trends en (historische) ontwikkelingen zoals afschaffing van de verzorgingsstaat, automatisering, digitalisering en individualisering zorgen ervoor dat de markt of samenleving (gedeeltelijk) faalt in het dienen van publieke of maatschappelijke belangen. Maatschappelijke organisaties moeten als gevolg hiervan een grotere en ondernemende rol gaan spelen bij bijvoorbeeld het betaalbaar en toegankelijk houden van zorg, werk en onderwijs.

Niet altijd gemakkelijk om deze maatschappelijke opdracht te vervullen of hier aan bij te dragen, maar wel eentje waar ik hart voor heb! Ik werk als adviseur het liefste voor organisaties met een maatschappelijke en ondernemende opgave. Een opgave waarbij organisaties en mensen gefaciliteerd en begeleid worden om het maximale uit zichzelf te halen en maximaal bij te dragen aan hun (werk)omgeving en de maatschappij. Elke dag Nederland een beetje beter maken.

Binnenkort start ik met een opdracht bij Werkzaak Rivierenland: dé organisatie voor werk en inkomen in de regio Rivierenland. Met het samengaan van de sociale diensten, het werkgeversadviespunt, de sociale werkplaats en de samenwerking met het UWV zijn ze voorloper in Nederland; een brug tussen werkgever en werknemer, doorlopend en faciliterend. Binnen de regio Rivierenland staan op dit moment bijna 10.000 mensen aan de kant. Deze mensen zitten langdurig in de WW, zijn geboren met een handicap of kunnen om andere redenen niet aan het werk komen. Wat een verlies voor de samenleving denk ik dan. Soms zien medewerkers of werkzoekenden hun eigen talenten nog onvoldoende, soms zien werkgevers hun talenten nog te weinig. De visie van Werkzaak Rivierenland is: Talent werkt voor Rivierenland. Meer mensen aan het werk, op basis van hun kwaliteiten door hun talenten te ontwikkelen en werkgevers te verleiden deze mensen werk te bieden zodat ze kunnen bijdragen aan de participatiemaatschappij. Werkzaak Rivierenland zet de vraag van de werkgever voorop en richt zich op de werkgever als klant (met bovenstaande maatschappelijke opdracht in het achterhoofd) om invulling te geven aan zijn vraag.

Binnenkort ga ik aan de slag in het team beleid en advies van Werkzaak Rivierenland. Binnen het team ga ik onderzoek verrichten naar de mate van inzetbaarheid voor (regulier) werk bij medewerkers en werkzoekenden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Ik ga in beeld brengen wat de interventiemogelijkheden zijn en adviseren over het optimaliseren van persoonlijk functioneren. Daarbij kijk ik graag naar wat mensen nog WEL kunnen, sterker nog, naar wat ze nog MEER kunnen en maak ze daar graag van bewust. Vanuit waarderend perspectief, kijk ik hoe ze het maximale uit zichzelf kunnen halen en wat daar voor nodig is. Het is niet altijd makkelijk voor medewerkers/werkzoekenden of voor werkgevers om hun perspectief om te draaien van problemen naar mogelijkheden. Negatieve ervaringen, beperkingen en kwetsbaarheden in hun functioneren, belemmeringen in wet- en regelgeving en ‘onbekend maakt ongeliefd’, zijn allemaal dynamieken die dat tegen werken. Een inzetbaarheidsonderzoek is dan een goede start om waarderend naar medewerkers en werkzoekenden te kijken en daarmee ook hoe anderen naar hen kijken. De juiste insteek, het positieve perspectief, de juiste tone of voice kan al een groot verschil maken voor zowel de medewerker/werkzoekende als de toekomstige (reguliere) werkgever. Ik kijk er dan ook naar uit om met werkzoekenden in gesprek te gaan, de werkcoaches en praktijkbegeleiders te adviseren over (begeleidings)mogelijkheden en hun sparringspartner te zijn. Ik verheug me erop om bij te dragen aan de maatschappelijke en ondernemende opdracht van Werkzaak Rivierenland.

Hoe houden we onze samenleving, een SAMENleving? Trends en (historische) ontwikkelingen zoals afschaffing van de verzorgingsstaat, automatisering, digitalisering en individualisering zorgen ervoor dat de markt of samenleving (gedeeltelijk) faalt in het dienen van publieke of maatschappelijke belangen. Maatschappelijke organisaties moeten als gevolg hiervan een grotere en ondernemende rol gaan spelen bij bijvoorbeeld het betaalbaar en toegankelijk houden van zorg, werk en onderwijs.

Niet altijd gemakkelijk om deze maatschappelijke opdracht te vervullen of hier aan bij te dragen, maar wel eentje waar ik hart voor heb! Ik werk als adviseur het liefste voor organisaties met een maatschappelijke en ondernemende opgave. Een opgave waarbij organisaties en mensen gefaciliteerd en begeleid worden om het maximale uit zichzelf te halen en maximaal bij te dragen aan hun (werk)omgeving en de maatschappij. Elke dag Nederland een beetje beter maken.

Binnenkort start ik met een opdracht bij Werkzaak Rivierenland: dé organisatie voor werk en inkomen in de regio Rivierenland. Met het samengaan van de sociale diensten, het werkgeversadviespunt, de sociale werkplaats en de samenwerking met het UWV zijn ze voorloper in Nederland; een brug tussen werkgever en werknemer, doorlopend en faciliterend. Binnen de regio Rivierenland staan op dit moment bijna 10.000 mensen aan de kant. Deze mensen zitten langdurig in de WW, zijn geboren met een handicap of kunnen om andere redenen niet aan het werk komen. Wat een verlies voor de samenleving denk ik dan. Soms zien medewerkers of werkzoekenden hun eigen talenten nog onvoldoende, soms zien werkgevers hun talenten nog te weinig. De visie van Werkzaak Rivierenland is: Talent werkt voor Rivierenland. Meer mensen aan het werk, op basis van hun kwaliteiten door hun talenten te ontwikkelen en werkgevers te verleiden deze mensen werk te bieden zodat ze kunnen bijdragen aan de participatiemaatschappij. Werkzaak Rivierenland zet de vraag van de werkgever voorop en richt zich op de werkgever als klant (met bovenstaande maatschappelijke opdracht in het achterhoofd) om invulling te geven aan zijn vraag.

Binnenkort ga ik aan de slag in het team beleid en advies van Werkzaak Rivierenland. Binnen het team ga ik onderzoek verrichten naar de mate van inzetbaarheid voor (regulier) werk bij medewerkers en werkzoekenden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Ik ga in beeld brengen wat de interventiemogelijkheden zijn en adviseren over het optimaliseren van persoonlijk functioneren. Daarbij kijk ik graag naar wat mensen nog WEL kunnen, sterker nog, naar wat ze nog MEER kunnen en maak ze daar graag van bewust. Vanuit waarderend perspectief, kijk ik hoe ze het maximale uit zichzelf kunnen halen en wat daar voor nodig is. Het is niet altijd makkelijk voor medewerkers/werkzoekenden of voor werkgevers om hun perspectief om te draaien van problemen naar mogelijkheden. Negatieve ervaringen, beperkingen en kwetsbaarheden in hun functioneren, belemmeringen in wet- en regelgeving en ‘onbekend maakt ongeliefd’, zijn allemaal dynamieken die dat tegen werken. Een inzetbaarheidsonderzoek is dan een goede start om waarderend naar medewerkers en werkzoekenden te kijken en daarmee ook hoe anderen naar hen kijken. De juiste insteek, het positieve perspectief, de juiste tone of voice kan al een groot verschil maken voor zowel de medewerker/werkzoekende als de toekomstige (reguliere) werkgever. Ik kijk er dan ook naar uit om met werkzoekenden in gesprek te gaan, de werkcoaches en praktijkbegeleiders te adviseren over (begeleidings)mogelijkheden en hun sparringspartner te zijn. Ik verheug me erop om bij te dragen aan de maatschappelijke en ondernemende opdracht van Werkzaak Rivierenland.

BIO


Foto Celine Stevens

Céline Stevens

Céline doorziet mensen. Vanuit haar achtergrond als assessmentpsycholoog heeft ze zich ontwikkeld tot een gedreven organisatieadviseur met een scherp oog voor de ontwikkeling en matching van professionals.