Skip to content
De week van Stacey
12 maart 2021

Onze werkdagen als adviseurs bij GalanNXT zijn zowel per adviseur als per dag erg verschillend. Om een beeld te geven bij onze dagelijkse werkzaamheden, schrijven we over ‘de week van’. In deze blog vertelt Stacey over haar werkweek.

Maandag
Deze week neem ik geen ruimte om rustig op te starten, omdat mijn dag begint met intervisie. Samen met een aantal NXT collega’s reflecteren we op een ingebrachte casus. Ik start mijn werkweek met nieuwe inzichten. Deze week staan er veel digitale, maar ook een aantal fysieke overleggen gepland. Ik werk als projectsecretaris voor een gemeente, waar ik een aantal deelopdrachten uitvoer. Mijn maandag staat in het teken van een project dat zich richt op het voorkomen van budgetoverschrijdingen. Daarnaast werk ik samen met mijn collega Anne aan de werkstroom marketing en communicatie. Sinds vandaag werken we met een nieuwe structuur en planning. Dit helpt ons om samen met onze collega’s tot content te komen die meer van GalanNXT laat zien. Hopelijk ervaren jullie dat straks net zo.

Ik start mijn werkweek met nieuwe inzichten.

Dinsdag
Vandaag richt ik mijn aandacht op een andere deelopdracht; een nieuwe vorm van inkoop voor een product in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een nieuwe vorm van inkoop vraagt veel van collega’s binnen en buiten de gemeente. We proberen hier iedereen zo goed mogelijk te betrekken. Daarom spreek ik vandaag met consulenten. Ook brengen we vandaag een persbericht uit voor de inwoners en partners, zodat zij op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen in hun gemeente. Vandaag werk ik een dag op kantoor, waar ik mijn collega Herm ontmoet. Ons kantoor is gevestigd in Baarn, waar we vandaag met mooi weer een rondje met elkaar wandelen en bijpraten.

Woensdag
Deze woensdag mag ik er weer eens echt op uit! Ik ontmoet een collega bij de opdrachtgever en we vinden beiden een ruimte om vandaag te werken. Vandaag spelen mijn collega en ik samen met de opdrachtgever een simulatie voor de nieuwe vorm van inkoop. Tijdens deze simulatie beoordelen we aanbieders op basis van criteria. Hiermee komen we tot een overzicht welke criteria belangrijk zijn voor de inkoop en hoe partners daar aan kunnen voldoen. Meestal loop ik mijn dagelijkse rondje in Utrecht, maar vandaag verkennen mijn collega en ik een nieuwe stad. Met al het thuiswerken vergeet ik soms dat ik het ontdekken van nieuwe plaatsen een ontzettend leuk aspect vind van het advieswerk.

Met al het thuiswerken vergeet ik soms dat ik het ontdekken van nieuwe plaatsen een ontzettend leuk aspect vind van het advieswerk.

Donderdag
Ik start vandaag vroeg om alles voor te bereiden voor een eerste bijeenkomst met het beleidsteam. In deze deelopdracht kijk ik samen met de teamleider en het beleidsteam naar een passende verdeling van de verantwoordelijkheden. We bespreken en herschikken de taken waar het team voor staat en zetten de eerste stappen om te komen tot een nieuwe passende inrichting. Na deze bijeenkomst presenteer ik samen met Galan-collega Bernard Verbeek de stand van zaken rondom het voorkomen van de budgetoverschrijdingen. Hiervoor heb ik eind vorige week en begin deze week een aantal betrokken projectleden gesproken over de voortgang en de volgende processtappen. Tijdens de bijeenkomst komen we tot vervolgstappen om weer met elkaar verder te gaan.

Vrijdag
Deze week is er veel tijd gegaan naar voorbereidingen, waardoor ik weinig tijd over heb gehouden voor andere dingen. Vandaag mag ik mijn mails wegwerken en wat achterstallig onderhoud plegen. Gelukkig is er ook ruimte om telefonisch bij te praten met nog een paar NXT-collega’s. Ik rond deze week af en bereid me alvast voor op de volgende week. Eerst weekend.

Wil je meer weten over het werk van onze NXT-adviseurs? Kijk dan bij de NXT Step!

Onze werkdagen als adviseurs bij GalanNXT zijn zowel per adviseur als per dag erg verschillend. Om een beeld te geven bij onze dagelijkse werkzaamheden, schrijven we over ‘de week van’. In deze blog vertelt Stacey over haar werkweek.

Maandag
Deze week neem ik geen ruimte om rustig op te starten, omdat mijn dag begint met intervisie. Samen met een aantal NXT collega’s reflecteren we op een ingebrachte casus. Ik start mijn werkweek met nieuwe inzichten. Deze week staan er veel digitale, maar ook een aantal fysieke overleggen gepland. Ik werk als projectsecretaris voor een gemeente, waar ik een aantal deelopdrachten uitvoer. Mijn maandag staat in het teken van een project dat zich richt op het voorkomen van budgetoverschrijdingen. Daarnaast werk ik samen met mijn collega Anne aan de werkstroom marketing en communicatie. Sinds vandaag werken we met een nieuwe structuur en planning. Dit helpt ons om samen met onze collega’s tot content te komen die meer van GalanNXT laat zien. Hopelijk ervaren jullie dat straks net zo.

Ik start mijn werkweek met nieuwe inzichten.

Dinsdag
Vandaag richt ik mijn aandacht op een andere deelopdracht; een nieuwe vorm van inkoop voor een product in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een nieuwe vorm van inkoop vraagt veel van collega’s binnen en buiten de gemeente. We proberen hier iedereen zo goed mogelijk te betrekken. Daarom spreek ik vandaag met consulenten. Ook brengen we vandaag een persbericht uit voor de inwoners en partners, zodat zij op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen in hun gemeente. Vandaag werk ik een dag op kantoor, waar ik mijn collega Herm ontmoet. Ons kantoor is gevestigd in Baarn, waar we vandaag met mooi weer een rondje met elkaar wandelen en bijpraten.

Woensdag
Deze woensdag mag ik er weer eens echt op uit! Ik ontmoet een collega bij de opdrachtgever en we vinden beiden een ruimte om vandaag te werken. Vandaag spelen mijn collega en ik samen met de opdrachtgever een simulatie voor de nieuwe vorm van inkoop. Tijdens deze simulatie beoordelen we aanbieders op basis van criteria. Hiermee komen we tot een overzicht welke criteria belangrijk zijn voor de inkoop en hoe partners daar aan kunnen voldoen. Meestal loop ik mijn dagelijkse rondje in Utrecht, maar vandaag verkennen mijn collega en ik een nieuwe stad. Met al het thuiswerken vergeet ik soms dat ik het ontdekken van nieuwe plaatsen een ontzettend leuk aspect vind van het advieswerk.

Met al het thuiswerken vergeet ik soms dat ik het ontdekken van nieuwe plaatsen een ontzettend leuk aspect vind van het advieswerk.

Donderdag
Ik start vandaag vroeg om alles voor te bereiden voor een eerste bijeenkomst met het beleidsteam. In deze deelopdracht kijk ik samen met de teamleider en het beleidsteam naar een passende verdeling van de verantwoordelijkheden. We bespreken en herschikken de taken waar het team voor staat en zetten de eerste stappen om te komen tot een nieuwe passende inrichting. Na deze bijeenkomst presenteer ik samen met Galan-collega Bernard Verbeek de stand van zaken rondom het voorkomen van de budgetoverschrijdingen. Hiervoor heb ik eind vorige week en begin deze week een aantal betrokken projectleden gesproken over de voortgang en de volgende processtappen. Tijdens de bijeenkomst komen we tot vervolgstappen om weer met elkaar verder te gaan.

Vrijdag
Deze week is er veel tijd gegaan naar voorbereidingen, waardoor ik weinig tijd over heb gehouden voor andere dingen. Vandaag mag ik mijn mails wegwerken en wat achterstallig onderhoud plegen. Gelukkig is er ook ruimte om telefonisch bij te praten met nog een paar NXT-collega’s. Ik rond deze week af en bereid me alvast voor op de volgende week. Eerst weekend.

Wil je meer weten over het werk van onze NXT-adviseurs? Kijk dan bij de NXT Step!

BIO
Stacey Hulst

Stacey heeft vanuit verschillende rollen opdrachten uitgevoerd in het Nederlandse zorglandschap. Zij kent de vraagstukken binnen de (langdurige) zorg en het sociaal domein.