Skip to content
De opbrengst van leiderschapsontwikkeling in euro’s
27 november 2020

Het is echt waar. De Return-on-Investment (ROI) van leren en ontwikkelen binnen organisaties is niet alleen in de ‘soft-data’, maar ook in harde cijfers (lees: euro’s) uit te drukken. Een kennisgebied dat nog volop in ontwikkeling is, maar op dit moment met behulp van beschikbaar onderzoek, data en gezond verstand een vogelvlucht maakt. In deze blog geef ik, Tim van der Meij, je een inkijkje in hoe ik mijn ontwikkelbudget benut voor het eigen maken van een revolutionaire evaluatiemethodiek.

Als NXT-adviseur ben ik voornamelijk verbonden aan de vakgroep Leadership & Transformation van de Galan Groep. Dagelijks houd ik mij bezig met het stimuleren van leren en ontwikkelen van (informele) leiders in organisaties. Ik ben er van overtuigd dat het investeren in leren meer oplevert dan we denken. En bijdraagt aan (harde) bedrijfsresultaten. Na een lange zoektocht heb ik een betrouwbare methode gevonden om dit ook daadwerkelijk in euro’s aantoonbaar te maken.

Show me the money
Twee jaar geleden kwam ik het gedachtegoed van Jack en Patti Phillips op het spoor in één van hun boeken: ‘Show me the money’ . In dit boek omschrijven zij de ROI piramide van leren & presteren en hoe je op vijf verschillende niveaus de leer-waarde kunt voorspellen en meten. Deze evaluatiemethodiek is gebaseerd op het welbekende evaluatie-model van Kirkpatrick. Dit model onderscheidt vier niveaus van evaluatie. Deze vier niveaus zijn: leer tevredenheid (reactie), leer uitkomst (leren), leer toepassing in gedrag en resultaten. Phillips heeft daar nog een vijfde dimensie aan toegevoegd: leer rendement in geldwaarde.

De vijf ‘gouden vragen’
De kracht van het ROI-model is dat je op alle vijf de niveaus behoefte, doelstellingen en meetmethodiek bepaalt voordat je begint aan de leerinterventie (het leiderschapsprogramma, de training of de heidag). In het kort beantwoord je de volgende vijf vragen per niveau:

  • Is dit een probleem waard om op te lossen?
  • Wat gebeurt er als we niets doen?
  • Welk gewenst gedrag willen we zien dat van invloed is op het beoogde resultaat?
  • Welke kennis en vaardigheden zijn er nodig?
  • Hoe moet de oplossing worden ingericht?

Stel je voor: een manager van een team merkt dat de onderlinge samenwerking niet lekker loopt.  We weten allemaal: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Samen met HR besluit de manager drie heidagen, verspreid over het jaar, te organiseren om de samenwerking binnen het team te versterken. In de voorbereiding is er in ieder geval aandacht voor vraag 4 en 5 en in veel gevallen ook voor vraag 3. Vraag 1 en 2 blijven onbeantwoord omdat men niet gewend is leren en ontwikkelen concreet en resultaatgericht in te zetten.

De waarde van een (meer) bekwame medewerker
Het beantwoorden van de vragen is ook niet eenvoudig. Hoe maken we de relatie tussen leer toepassing en leer opbrengst zichtbaar met cijfers? Om daar achter te komen moeten we de wereld van wetenschappelijk onderzoek in duiken. Er wordt namelijk veel onderzoek gedaan naar het meetbare effect van leren en ontwikkelen. Toch wordt dit door organisaties onvoldoende gekoppeld aan de praktijk. Weten we bijvoorbeeld welke bijdrage een meer competente en bekwame medewerker de organisatie oplevert?

Uit onderzoek blijkt het volgende: een medewerker die een bepaalde competentie ‘gemiddeld’ beheerst zal na een gerichte training diezelfde competentie daarna ‘bovengemiddeld’ beheersen. Een medewerker die bovengemiddeld scoort is 40% beter in staat het betreffende werk te doen dan een medewerker die gemiddeld scoort. Een getrainde medewerker is dus 40% productiever. Waar de niet-getrainde medewerker 10 uur voor nodig heeft, zal een getrainde medewerker 6 uur nodig hebben. Een winst van 4 uur in tijd. En tijd = geld.

Op basis van dit soort onderzoek is het dus mogelijk leer toepassing te koppelen aan leer opbrengst. Het gericht beantwoorden van de vijf vragen én het toepassen van onderzoeken helpt daarbij. Met deze informatie kun je de som van het leer rendement maken. Uit tal van uitgevoerde ROI-studies is gebleken dat de gemiddelde ROI van leiderschapsontwikkeling tussen de 100 en 300% ligt. Dit betekent dat voor elke euro die hierin wordt investeert, 2 tot 4 euro oplevert. Reken uit je winst!

ROI-certificering
Tot eind december ben ik, als onderdeel van mijn persoonlijke ontwikkeling en expertise, bezig met het certificeringsprogramma van de ROI-methodiek. Deze opleiding, vanuit het ROI Institute Europe, stelt je in staat om de methodiek te hanteren en toe te passen in opdrachten. Naast de wetenschappelijke basis voor meetmethodieken werken we vooral met tal van uitgevoerde ROI-studies bij organisaties uit de hele wereld. Er is een wereld voor me open gegaan en ik ben blij dat ik deze nieuwe kennis en kunde al kan toepassen in diverse opdrachten. Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op!

Het is echt waar. De Return-on-Investment (ROI) van leren en ontwikkelen binnen organisaties is niet alleen in de ‘soft-data’, maar ook in harde cijfers (lees: euro’s) uit te drukken. Een kennisgebied dat nog volop in ontwikkeling is, maar op dit moment met behulp van beschikbaar onderzoek, data en gezond verstand een vogelvlucht maakt. In deze blog geef ik, Tim van der Meij, je een inkijkje in hoe ik mijn ontwikkelbudget benut voor het eigen maken van een revolutionaire evaluatiemethodiek.

Als NXT-adviseur ben ik voornamelijk verbonden aan de vakgroep Leadership & Transformation van de Galan Groep. Dagelijks houd ik mij bezig met het stimuleren van leren en ontwikkelen van (informele) leiders in organisaties. Ik ben er van overtuigd dat het investeren in leren meer oplevert dan we denken. En bijdraagt aan (harde) bedrijfsresultaten. Na een lange zoektocht heb ik een betrouwbare methode gevonden om dit ook daadwerkelijk in euro’s aantoonbaar te maken.

Show me the money
Twee jaar geleden kwam ik het gedachtegoed van Jack en Patti Phillips op het spoor in één van hun boeken: ‘Show me the money’ . In dit boek omschrijven zij de ROI piramide van leren & presteren en hoe je op vijf verschillende niveaus de leer-waarde kunt voorspellen en meten. Deze evaluatiemethodiek is gebaseerd op het welbekende evaluatie-model van Kirkpatrick. Dit model onderscheidt vier niveaus van evaluatie. Deze vier niveaus zijn: leer tevredenheid (reactie), leer uitkomst (leren), leer toepassing in gedrag en resultaten. Phillips heeft daar nog een vijfde dimensie aan toegevoegd: leer rendement in geldwaarde.

De vijf ‘gouden vragen’
De kracht van het ROI-model is dat je op alle vijf de niveaus behoefte, doelstellingen en meetmethodiek bepaalt voordat je begint aan de leerinterventie (het leiderschapsprogramma, de training of de heidag). In het kort beantwoord je de volgende vijf vragen per niveau:

  • Is dit een probleem waard om op te lossen?
  • Wat gebeurt er als we niets doen?
  • Welk gewenst gedrag willen we zien dat van invloed is op het beoogde resultaat?
  • Welke kennis en vaardigheden zijn er nodig?
  • Hoe moet de oplossing worden ingericht?

Stel je voor: een manager van een team merkt dat de onderlinge samenwerking niet lekker loopt.  We weten allemaal: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Samen met HR besluit de manager drie heidagen, verspreid over het jaar, te organiseren om de samenwerking binnen het team te versterken. In de voorbereiding is er in ieder geval aandacht voor vraag 4 en 5 en in veel gevallen ook voor vraag 3. Vraag 1 en 2 blijven onbeantwoord omdat men niet gewend is leren en ontwikkelen concreet en resultaatgericht in te zetten.

De waarde van een (meer) bekwame medewerker
Het beantwoorden van de vragen is ook niet eenvoudig. Hoe maken we de relatie tussen leer toepassing en leer opbrengst zichtbaar met cijfers? Om daar achter te komen moeten we de wereld van wetenschappelijk onderzoek in duiken. Er wordt namelijk veel onderzoek gedaan naar het meetbare effect van leren en ontwikkelen. Toch wordt dit door organisaties onvoldoende gekoppeld aan de praktijk. Weten we bijvoorbeeld welke bijdrage een meer competente en bekwame medewerker de organisatie oplevert?

Uit onderzoek blijkt het volgende: een medewerker die een bepaalde competentie ‘gemiddeld’ beheerst zal na een gerichte training diezelfde competentie daarna ‘bovengemiddeld’ beheersen. Een medewerker die bovengemiddeld scoort is 40% beter in staat het betreffende werk te doen dan een medewerker die gemiddeld scoort. Een getrainde medewerker is dus 40% productiever. Waar de niet-getrainde medewerker 10 uur voor nodig heeft, zal een getrainde medewerker 6 uur nodig hebben. Een winst van 4 uur in tijd. En tijd = geld.

Op basis van dit soort onderzoek is het dus mogelijk leer toepassing te koppelen aan leer opbrengst. Het gericht beantwoorden van de vijf vragen én het toepassen van onderzoeken helpt daarbij. Met deze informatie kun je de som van het leer rendement maken. Uit tal van uitgevoerde ROI-studies is gebleken dat de gemiddelde ROI van leiderschapsontwikkeling tussen de 100 en 300% ligt. Dit betekent dat voor elke euro die hierin wordt investeert, 2 tot 4 euro oplevert. Reken uit je winst!

ROI-certificering
Tot eind december ben ik, als onderdeel van mijn persoonlijke ontwikkeling en expertise, bezig met het certificeringsprogramma van de ROI-methodiek. Deze opleiding, vanuit het ROI Institute Europe, stelt je in staat om de methodiek te hanteren en toe te passen in opdrachten. Naast de wetenschappelijke basis voor meetmethodieken werken we vooral met tal van uitgevoerde ROI-studies bij organisaties uit de hele wereld. Er is een wereld voor me open gegaan en ik ben blij dat ik deze nieuwe kennis en kunde al kan toepassen in diverse opdrachten. Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op!

BIO


Tim van der Meij

Met zijn analytische blik en betrokken houding zorgt hij voor focus binnen chaos en weet hij een organisatie in een goede flow te brengen.