Skip to content
De NXT Step voor Vinitha: van promotieonderzoek naar GalanNXT
30 september 2020

Vanaf 1 november start Vinitha Siebers bij GalanNXT. Maar niet voordat zij haar promotieonderzoek naar burgerparticipatie vorige week officieel afrondde. Maak kennis met onze nieuwe NXT-adviseur en lees meer over haar bevindingen op het thema burgerparticipatie en haar persoonlijke ambities.

Nieuwgierige organisatiepsycholoog
Hi, mijn naam is Vinitha Siebers. De afgelopen jaren heb ik met name praktijkgericht onderzoek en advisering gedaan bij publieke organisaties op de onderwerpen cultuur, leiderschap, toezicht, klokkenluiden of auditing. Dit combineerde ik met docentschap en een promotieonderzoek naar burgerparticipatie in gemeenten. Ik heb een achtergrond in de organisatiepsychologie en wil altijd terug naar de kern van gedrag of een situatie: Waarom doen mensen en organisaties wat ze doen? Ik ben nieuwsgierig, vaak verbaasd over de praktijk en vind het dan ook belangrijk om continu vragen te stellen over waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Na het stellen van deze vragen op academisch niveau, wil ik nu weer dichter bij de praktijk staan om ook op dit niveau aan de slag te gaan met deze vragen.

Ik wil altijd terug naar de kern van gedrag of een situatie.

Over burgerparticipatie
Voor mijn promotieonderzoek heb ik mij gericht op gemeenten in Nederland, Denemarken en Zuid-Afrika. Hoe geven zij vorm aan burgerparticipatie en wat vraagt dit van de verschillende spelers als de raad, het college van burgemeester en wethouders, de ambtelijke organisatie en natuurlijk de samenleving zelf? Burgerparticipatie doe je er namelijk niet even bij en is een wezenlijke interventie voor je organisatie en omgeving. Gedragsaspecten (motivatie, rol en gedrag betrokken actoren en leiderschap) en systeem aspecten (participatiemethoden en organisatiecultuur) spelen hierbij een belangrijke rol. Deze aspecten staan niet los van elkaar en zijn voor interpretatie vatbaar.

Burgerparticipatie doe je er niet even bij. Het is een wezenlijke interventie voor je organisatie en omgeving.

In de praktijk zie je gemeenten die een duidelijke visie hebben op deze aspecten en ze doelbewust inzetten. Participatie is hierbij dan ook herkenbaar en duidelijk. In gemeenten waarin deze aspecten onduidelijk zijn, heerst een ambigu beeld over de organisatie van participatie. De conclusie is dat er geen standaard manier is om participatie te organiseren. Burgerparticipatie begint bij de gemeente zelf en de manier waarop raad, college en ambtelijke organisatie betekenis geven aan de aspecten die belangrijk zijn. Mocht je hier meer over willen weten, klik dan vooral op de links onderaan de pagina.

NXT Step
Met mijn overstap naar GalanNXT heb ik de ambitie mijzelf te ontwikkelen tot een echte goede adviseur die de vraagstukken van organisaties concreet weet te duiden en de dynamieken herkent. Dit om vervolgens vanuit die dynamiek gericht te handelen en interveniëren. Uiteraard breng ik mijn nieuwsgierigheid mee. Ook helpt mijn achtergrond als praktijkonderzoeker mij om op een systematisch en gedegen manier naar de werkelijkheid te kijken en de grote patronen eruit te halen. Deze kan ik vervolgens makkelijk vertalen naar de praktijk en daarbij de belangrijkste lessen eruit te halen en toe te passen. Als ik ergens aan begin, ga ik er voor de volle 100% voor, dus ik kijk met veel plezier uit naar mijn start bij NXT en mijn start om te groeien naar die topadviseur.

Lees hier meer over het onderzoek van Vinitha Siebers:
Platform Overheid – Het succes van het proces
Platform Overheid – Participatie en democratie in gemeenten
Binnenlands Bestuur – Participatie doe je er niet zomaar even bij
Siebers, V. M. (2020). A journey to unravel citizen engagement: 21st century practices from Dutch, Danish and South African municipalities. Doctoral Dissertation.

Vanaf 1 november start Vinitha Siebers bij GalanNXT. Maar niet voordat zij haar promotieonderzoek naar burgerparticipatie vorige week officieel afrondde. Maak kennis met onze nieuwe NXT-adviseur en lees meer over haar bevindingen op het thema burgerparticipatie en haar persoonlijke ambities.

Nieuwgierige organisatiepsycholoog
Hi, mijn naam is Vinitha Siebers. De afgelopen jaren heb ik met name praktijkgericht onderzoek en advisering gedaan bij publieke organisaties op de onderwerpen cultuur, leiderschap, toezicht, klokkenluiden of auditing. Dit combineerde ik met docentschap en een promotieonderzoek naar burgerparticipatie in gemeenten. Ik heb een achtergrond in de organisatiepsychologie en wil altijd terug naar de kern van gedrag of een situatie: Waarom doen mensen en organisaties wat ze doen? Ik ben nieuwsgierig, vaak verbaasd over de praktijk en vind het dan ook belangrijk om continu vragen te stellen over waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Na het stellen van deze vragen op academisch niveau, wil ik nu weer dichter bij de praktijk staan om ook op dit niveau aan de slag te gaan met deze vragen.

Ik wil altijd terug naar de kern van gedrag of een situatie.

Over burgerparticipatie
Voor mijn promotieonderzoek heb ik mij gericht op gemeenten in Nederland, Denemarken en Zuid-Afrika. Hoe geven zij vorm aan burgerparticipatie en wat vraagt dit van de verschillende spelers als de raad, het college van burgemeester en wethouders, de ambtelijke organisatie en natuurlijk de samenleving zelf? Burgerparticipatie doe je er namelijk niet even bij en is een wezenlijke interventie voor je organisatie en omgeving. Gedragsaspecten (motivatie, rol en gedrag betrokken actoren en leiderschap) en systeem aspecten (participatiemethoden en organisatiecultuur) spelen hierbij een belangrijke rol. Deze aspecten staan niet los van elkaar en zijn voor interpretatie vatbaar.

Burgerparticipatie doe je er niet even bij. Het is een wezenlijke interventie voor je organisatie en omgeving.

In de praktijk zie je gemeenten die een duidelijke visie hebben op deze aspecten en ze doelbewust inzetten. Participatie is hierbij dan ook herkenbaar en duidelijk. In gemeenten waarin deze aspecten onduidelijk zijn, heerst een ambigu beeld over de organisatie van participatie. De conclusie is dat er geen standaard manier is om participatie te organiseren. Burgerparticipatie begint bij de gemeente zelf en de manier waarop raad, college en ambtelijke organisatie betekenis geven aan de aspecten die belangrijk zijn. Mocht je hier meer over willen weten, klik dan vooral op de links onderaan de pagina.

NXT Step
Met mijn overstap naar GalanNXT heb ik de ambitie mijzelf te ontwikkelen tot een echte goede adviseur die de vraagstukken van organisaties concreet weet te duiden en de dynamieken herkent. Dit om vervolgens vanuit die dynamiek gericht te handelen en interveniëren. Uiteraard breng ik mijn nieuwsgierigheid mee. Ook helpt mijn achtergrond als praktijkonderzoeker mij om op een systematisch en gedegen manier naar de werkelijkheid te kijken en de grote patronen eruit te halen. Deze kan ik vervolgens makkelijk vertalen naar de praktijk en daarbij de belangrijkste lessen eruit te halen en toe te passen. Als ik ergens aan begin, ga ik er voor de volle 100% voor, dus ik kijk met veel plezier uit naar mijn start bij NXT en mijn start om te groeien naar die topadviseur.

Lees hier meer over het onderzoek van Vinitha Siebers:
Platform Overheid – Het succes van het proces
Platform Overheid – Participatie en democratie in gemeenten
Binnenlands Bestuur – Participatie doe je er niet zomaar even bij
Siebers, V. M. (2020). A journey to unravel citizen engagement: 21st century practices from Dutch, Danish and South African municipalities. Doctoral Dissertation.

BIO