Skip to content
De nieuwe scherpte
31 oktober 2017

De financiële crisis en de recessie die daarop volgde heeft het adviesvak flink opgeschud. De shake out dwingt overgebleven adviseurs en bureaus tot herbezinning. Soms ontstaan daar mooie nieuwe initiatieven uit, zoals GalanNXT.

Frank Kwakman, bijzonder hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit, publiceert al meerdere jaren over thema’s als ‘personal branding’ en ‘de toekomst van professionals’. Organisatieadviseurs werden in de beginjaren van dit millennium nog vaak gebeld door klanten die bereid waren substantiële tarieven te betalen voor ‘uurtje-factuurtje’ inspanningsverplichtingen. Die tijd ligt achter ons en daar is niets mis mee. Diensten worden steeds vaker aangeboden in de vorm van concrete proposities; met een fixed price en variërende vormen van resultaatverplichting.

Adviseurs bij een bureau kwamen voor de crisis soms nog weg met een wekelijks rondje langs partners met de vraag ‘of er nog werk te doen was’. Nu worden zij terecht geacht (samen) te werken aan hun netwerk, profiel en propositie(s) in de markt. Boeken over personal branding, zoals ‘Waarom iedereen luistert als je over seks praat’ van Kiki Verbeek, vinden gretig aftrek. En wie kent niet de spannende laatste loodjes van een pitch of een tender die naar de klant moet? Professioneel ondernemerschap en commerciële drive zijn belangrijke eigenschappen van de moderne organisatieprofessional.

Diensten worden steeds vaker aangeboden in de vorm van concrete proposities; met een fixed price en variërende vormen van resultaatverplichting

Onderdeel van de scherpte die nu wordt verwacht is ook het denken in businesscases, business development, social enterprises en triple / quadruple helix. Een plan is luchtfietserij als er geen degelijke schatting van de baten, lasten en risico’s onder ligt. Allemaal minstens zo belangrijk als het productief werken in een maatschappelijke omgeving waar verschillende expertises, belangen, middelen en doelgroepen bij elkaar moeten worden gebracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Bij GalanNXT hebben we de ambitie om maatschappelijke professionals vooral op dit thema – de nieuwe scherpte – een stap verder te helpen, door hen te inspireren en hen gericht te ontwikkelen. Ervaren, ondernemende professionals begeleiden de nieuwe generatie on the job en als mentor, waardoor we hen effectief kunnen inzetten op maatschappelijke vraagstukken waar sociale innovatie en maatschappelijk en professioneel ondernemerschap gewenst zijn. Organisatieadviseurs van GalanNXT werken gericht aan hun profilering en proposities, als onderdeel van hun eigen én het bureauportfolio. GalanNXT. Zo kan het ook.

Text content

De financiële crisis en de recessie die daarop volgde heeft het adviesvak flink opgeschud. De shake out dwingt overgebleven adviseurs en bureaus tot herbezinning. Soms ontstaan daar mooie nieuwe initiatieven uit, zoals GalanNXT.

Frank Kwakman, bijzonder hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit, publiceert al meerdere jaren over thema’s als ‘personal branding’ en ‘de toekomst van professionals’. Organisatieadviseurs werden in de beginjaren van dit millennium nog vaak gebeld door klanten die bereid waren substantiële tarieven te betalen voor ‘uurtje-factuurtje’ inspanningsverplichtingen. Die tijd ligt achter ons en daar is niets mis mee. Diensten worden steeds vaker aangeboden in de vorm van concrete proposities; met een fixed price en variërende vormen van resultaatverplichting.

Adviseurs bij een bureau kwamen voor de crisis soms nog weg met een wekelijks rondje langs partners met de vraag ‘of er nog werk te doen was’. Nu worden zij terecht geacht (samen) te werken aan hun netwerk, profiel en propositie(s) in de markt. Boeken over personal branding, zoals ‘Waarom iedereen luistert als je over seks praat’ van Kiki Verbeek, vinden gretig aftrek. En wie kent niet de spannende laatste loodjes van een pitch of een tender die naar de klant moet? Professioneel ondernemerschap en commerciële drive zijn belangrijke eigenschappen van de moderne organisatieprofessional.

Diensten worden steeds vaker aangeboden in de vorm van concrete proposities; met een fixed price en variërende vormen van resultaatverplichting

Onderdeel van de scherpte die nu wordt verwacht is ook het denken in businesscases, business development, social enterprises en triple / quadruple helix. Een plan is luchtfietserij als er geen degelijke schatting van de baten, lasten en risico’s onder ligt. Allemaal minstens zo belangrijk als het productief werken in een maatschappelijke omgeving waar verschillende expertises, belangen, middelen en doelgroepen bij elkaar moeten worden gebracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Bij GalanNXT hebben we de ambitie om maatschappelijke professionals vooral op dit thema – de nieuwe scherpte – een stap verder te helpen, door hen te inspireren en hen gericht te ontwikkelen. Ervaren, ondernemende professionals begeleiden de nieuwe generatie on the job en als mentor, waardoor we hen effectief kunnen inzetten op maatschappelijke vraagstukken waar sociale innovatie en maatschappelijk en professioneel ondernemerschap gewenst zijn. Organisatieadviseurs van GalanNXT werken gericht aan hun profilering en proposities, als onderdeel van hun eigen én het bureauportfolio. GalanNXT. Zo kan het ook.

Text content

BIO


Martijn Giezeman

Martijn Giezeman is initiatiefnemer en trekker van GalanNXT. In een serie blogs betoogt hij waarom de tijd nú rijp is voor de frisse en uitgesproken aanpak van een nieuwe generatie.