Skip to content

Duurzaamheid en GalanNXT

Waar we voor staan | Wat we doen | Onze ambities

GalanNXT is onderdeel van de Galan Groep. Zowel GalanNXT als de Galan Groep staan middenin de samenleving. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vol overgave zetten we ons in voor veranderingen die ertoe doen. Verduurzaming en circulariteit spelen daarbij vaak een belangrijke rol.  Dat geldt zowel voor onze opdrachtgevers, als voor onszelf. 

Galan NXT

Waar we voor staan

Duurzaamheid raakt zowel ons werk als adviseur als de activiteiten binnen onze eigen organisatie:

1. We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Waar mogelijk beperken we onze negatieve effecten. Met ons advies bij opdrachtgevers willen we onze positieve impact vergoten. We zoeken naar wat werkt en kiezen voor een pragmatische aanpak;

2. We werken vanuit ons vakmanschap: we zijn experts op het gebied vlak van leiderschap en strategie. Duurzaamheid nemen we mee in onze adviezen, maar voor specifieke vragen op dat vlak zoeken we de samenwerking met experts. Een voorbeeld van hoe we duurzaamheid in ons advies meenemen, is dat we verschillende partijen en perspectieven samenbrengen en deze partijen verder helpen;

3. We focussen ons op het verbinden van mensen en niet op polarisatie. Vanuit GalanNXT en de Galan Groep krijgen adviseurs ruimte om hier een bijdrage aan te leveren op een manier die bij de professional en onze diversiteit past.

 

Onze ambitie

Het thema duurzaamheid heeft een brede reikwijdte. Om gerichtere maatregelen te kunnen treffen, focussen we ons binnen GalanNXT en de Galan Groep op 4 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: betaalbare en schone energie, klimaatactie, verminderen kansenongelijkheid en gendergelijkheid. Boven alles geldt dat we:

1. Toegevoegde waarde leveren vanuit onze expertise;

2. Aansluiten op de vragen die bij onze opdrachtgevers leven en ons vakmanschap daarin verder ontwikkelen. Dus ook op het gebied van duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan energietransitie;

3. Een aantrekkelijke werkgever willen zijn voor ondernemende professionals;

4. Transparant zijn. Het thema duurzaamheid is er een met spanning en tegenstrijdigheden. Net zoals voor ieder ander, is het ook voor ons op bepaalde vlakken een zoektocht.  Aan die zoeken nemen we actief deel;

5. In gesprek zullen blijven over het onderwerp en ons steeds verder verbeteren.

 

Duurzaamheid GalanNXT
Duurzaamheid GalanNXT

Wat dit betekent concreet voor onze opdrachtgevers

Samen met de adviseurs van de Galan Groep helpen we organisaties zich voor te bereiden op de toekomst. Het onderwerp duurzaamheid raakt veel aspecten en er zijn voorbeelden te over waar het terug komt in ons werk als adviseur. Zo hebben we in ons strategieadvies aandacht voor het tot stand brengen van samenwerking. We ondersteunen organisaties bij de vraag wat er aan leiderschap wordt gevraagd en welke competenties dit met zich meebrengt. Ook binnen strategische HR drukt het thema duurzaamheid haar stempel: werknemers zoeken zingeving, ze zoeken werk dat bijdraagt aan duurzame organisaties. Dit vertaalt zich weer naar een onderwerp als het waarderen van mensen en beloningsstructuren.

In ons werk zijn we in ieder geval nooit belerend. Zoals we al zeiden: we zijn misschien niet de experts op het gebied van duurzaamheid, maar daar werken we wel mee samen.

 

Wat we zelf al doen

De Galan Groep zit net als elke andere organisatie midden in een transitie om met elkaar te ontwikkelen naar een duurzamere en toekomstbestendige samenleving. Intern focussen we ons op de bepaalde 4 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en op een duurzame bedrijfsvoering, zoals o.a. co2 reductie en compensatie. In 2030 zal de Galan Groep als geheel CO2 neutraal zijn, dus geheel in lijn met het klimaatakkoord. Onze bedrijfsvoering is circulair. Zo gebruiken we bijvoorbeeld materialen en producten die zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu. Ook zorgen we voor interne kennisdeling over, inspiratie op, bewustwording van en gespreksvoering over duurzaamheid.

GalanNXT Duurzaamheid
MVO Nederland

Partner van MVO Nederland

Wij zijn trots dat onze moeder, de Galan Groep en wij dus ook, partner zijn van MVO Nederland. MVO Nederland is het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa. Samen met de andere partners van MVO Nederland vormen we een netwerk dat innoveert en implementeert om de nieuwe economie te bereiken.