Skip to content
Circlelytics
05 mei 2020

Om verbeteringen te realiseren willen wij het potentieel aan energie en creativiteit binnen een organisatie optimaal benutten. De dialoogtool Circlelytics maakt het mogelijk dat grote en kleine groepen stakeholders met elkaar de dialoog aangaan en samen tot intelligente, creatieve en relevante oplossingen komen.

De toegevoegde waarde:

  • Het faciliteert een dialoog in plaats van een eenmalige individuele uitvraag, zoals met een enquête;
  • Het is anoniem en daardoor niet bedreigend;
  • Het faciliteert interactie, waarbij stakeholders daadwerkelijk op elkaar kunnen reageren en ‘stemmen’ waardoor de data wordt verrijkt en gezamenlijk verbeteringen worden bereikt;
  • Het geeft data in context en inzichten in de woorden van de respondent.

 

Circlelytics is gebaseerd op collectieve intelligentie. De tool geeft deelnemers de mogelijkheid om elkaar anoniem te bevragen en te beluisteren. De kennis en ideeën die ter sprake komen leiden weer tot nieuwe meningen en inzichten. Vertrouwen, leren en resultaat zijn sleutelwoorden. Mensen worden niet beïnvloed door sociale patronen of hiërarchie. Zo kunnen we optimaal gebruik maken van hun denkkracht.

Om verbeteringen te realiseren willen wij het potentieel aan energie en creativiteit binnen een organisatie optimaal benutten. De dialoogtool Circlelytics maakt het mogelijk dat grote en kleine groepen stakeholders met elkaar de dialoog aangaan en samen tot intelligente, creatieve en relevante oplossingen komen.

De toegevoegde waarde:

  • Het faciliteert een dialoog in plaats van een eenmalige individuele uitvraag, zoals met een enquête;
  • Het is anoniem en daardoor niet bedreigend;
  • Het faciliteert interactie, waarbij stakeholders daadwerkelijk op elkaar kunnen reageren en ‘stemmen’ waardoor de data wordt verrijkt en gezamenlijk verbeteringen worden bereikt;
  • Het geeft data in context en inzichten in de woorden van de respondent.

 

Circlelytics is gebaseerd op collectieve intelligentie. De tool geeft deelnemers de mogelijkheid om elkaar anoniem te bevragen en te beluisteren. De kennis en ideeën die ter sprake komen leiden weer tot nieuwe meningen en inzichten. Vertrouwen, leren en resultaat zijn sleutelwoorden. Mensen worden niet beïnvloed door sociale patronen of hiërarchie. Zo kunnen we optimaal gebruik maken van hun denkkracht.