Een frisse aanpak

Wij brengen de oplossingen die morgen nodig zijn. Met mensen die confronteren,
durf tonen, experimenteren en fouten maken.

Vanaf nu draagt het team van GalanNXT met een frisse aanpak bij aan oplossingen voor de besturings-, transitie- en bezettingsvraagstukken waarmee de Galan Groep zich al meer dan 30 jaar onderscheidt.

Evenals de professionals die zijn verbonden aan de Galan Groep, zijn we gefascineerd door de hedendaagse ontwikkelingen en dynamiek van instellingen en organisaties die er maatschappelijk toe doen. We zetten onze drive en competenties graag in om Nederland mooier en beter te maken!

Ontmoet ons en maak kennis met de nieuwe generatie van GalanNXT. Een team van bruisende persoonlijkheden, met voldoende vlieguren om écht het verschil te maken. We werken bij opdrachtgevers intensief samen met sleutelpersonen. Daarnaast zijn we analytisch, doortastend en

streetwise in het smeden van commitment. We brengen maatschappelijk resultaat!

Professionals die zich bij ons kwalificeren, hebben ervaring binnen of met maatschappelijke organisaties en maken hun tweede of derde loopbaanstap als organisatieprofessional. We zijn stuk voor stuk thuis in diverse actuele, maatschappelijke thema’s en we zijn maatschappelijk en professioneel ondernemend.

Vanuit de Galan Groep worden we ondersteund in onze doorgroei tot senior organisatieprofessionals die aansluiten op de verschillende service lines van de Galan Groep. Rollen waar je aan moet denken zijn die van organisatieadviseur, organisatieontwikkelaar, projectleider, programmasecretaris, interim professional en teambegeleider.

Het publieke domein

Bij GalanNXT voelen we ons thuis en kennen we de spelers in verschillende ketens en netwerken binnen het publieke domein, zoals het onderwijs, de zorg, de veiligheids-, vreemdelingen- en strafrechtketens, uitvoeringsorganisaties, inspecties, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. We steken ook graag onze energie in de ondersteuning van publiek-private samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld in de triple helix van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven en de verbinding daarvan met de burger / klant.

Foto Herm

Contact

Kennismaken met de frisse aanpak van GalanNXT?
Herm van Veen vertelt er graag meer over.

Telefoon +31 (0)35 220 00 00